1. ročník

Domácí úkoly

ZS Týn – učivo ČJ. M od 20.03.2023 – do 24.03.2023

M – pracovní sešity SPN, druhý díl
ČJ – vše opakovat a denně číst dle doporučení

kniha školák PEPA 2

–  str. 12 – 18 –  vypracovat dle zadání, průběžně (j je to zároveň procvičení i do prvouky)
– str. 10 –  vypracovat dle zadání (opakovat slabiky)
– str. 20 –  písmeno Ř vypracovat dle zadání 
– str. 23 – čtení – číst denně 4 řádky

Čárymáry s Pepou

  • str. 38 – vypracovat dle zadání
  • str. 39 – vypracovat dle zadání

Písanka 2 – žlutá

  • str. 10 – písmeno s
  • str. 11 – písmeno o
  • str. 12-13, písmeno m
  • pokračovat v psaní písmen, vázací písmo

Slovík, ČTENÍ – učebnice

Slovník

  • str.20-21, str.22-23, str.24-25, str.26-27, str.28-29,
  • číst denně dvě strany hlasitě + ukazovat si

Čtení (nová učebnice)

  • str. 9 – 13 číst denně 1x A4 strany hlasitě + ukazovat si
  • Lukášek může i str. 29 a dále

Sešity do ČJ – kontrola