1. a 2. ročník

13. listopadu -připomínám dnešní úkoly z výuky druháčků

Jazyk český– pravopis ú,ů procvičte v PS str. 27/1,2 V matematice počítejte – 39/tabulky ve cv. 2, a cv. 8. Dále str. 42/cv. 1. Dobrovolná práce je na str. 40/tabulka sčítání – hlásili jste se ke splnění oba, tak se těším, kdo aspoň část zvládne:))) Čtení – str. 34 – O vráně, sýru a lišce

INFORMACE A POKYNY K NÁSTUPU DO ŠKOLY!!!!!!!!

  • ve středu 18. listopadu – zahájení výuky 1. a 2. ročníku
  • výuka 8.00- 11.30
  • oběd 11.30
  • Školní družina: po obědě- do 16.00 hod. Ve školní družině budou děti ještě částečně i procvičovat probrané učivo.
  • ve škole musíme mít po celou dobu výuky roušku, proto prosím mít připravené raději 2 kusy(dojde k provlhčení)
  • ve třídách budeme častěji a intenzivněji větrat – dejte teplejší oblečení.
  • budeme častěji chodit ven – vhodné oblečení, obuv

Přeji pěkný víkend všem dětem i rodičům (i babičkám!!!!!!!),kterým zároveň moooooooc děkuji za spolupráci, pomoc při výuce, za připojení, dohled nad dětmi při domácí výuce atd. Moc si toho vážím a budeme se snažit ve škole všechno ostatní doučit, procvičit, abychom vše potřebné splnili a do konce roku zvládli.

Úkoly na pátek 22. 5. | Základní škola a Mateřská škola Černovice,  příspěvková organizace

12. listopadu- s velkou radostí oznamuji všem prvňáčkům , druháčkům a rodičům, že se 18. listopadu vracíme do lavic školy!!!!!

…….proto dnes posílám poslední úkoly pro prvňáčky, s některými jsme po osobní konzultaci, s některými po individuální výuce….pro všechny platí tyto úkoly.

V matematice pracujte na str. 30,31 – porovnávání čísel, sčítání do 4, tvoření příkladů (splňte všechny úkoly)

Ve čtení procvičujte stále čtení ve Slabikáři- str. 19, v pracovním sešitě str. 18. Dále skládejte slova z písmenkové abecedy nebo je pište tiskacím písmem. Je jedno jakým způsobem – někomu vyhovuje vytahovat písmenka ze složky a skládat, někomu se více daří, když si slabiky píše tiskacím písmem. Oba způsoby jsou možné. Nové písmenko probereme ve středu.

Psaní – přinesu sešity PSANÍ, ve kterých budete mít předepsána písmenka – přinesu každému zítra, do středy napište.

To je do středy všechno.

Druháčci – zítra ještě poslední výuka v 10.30 hod.

Zítra vložím informace k výuce od středy 18. listopadu.

11. listopadu – úkoly pro druháčky, které vyplývají z dnešní výuky….

Jazyk český: uč. str. 25/ A/1- opiš 4 věty do sešitu JČ V PS dokonči na str. 25/cv.3, na str. 26/cv. 1 a 3 (cv. 2 bychom měli mít dokončené z výuky)

Matematika: str. 36/cv. 3 a 5, str. 37/cv. 1,5, str. 38/cv. 2

Dnes jsme nečetli, ale to neznamená, že máme od čtení volno, přečtěte si ze své knížky, volno má jen čítanka a v pátek budeme číst opět v Čítance…….(připomínám, že jste měli číst na dnešek Každý je něčím krásný+ O rybáři a rybách – str. 31-32)

V pátek od 10.30 další výuka (doufám, že poslední!!!!), pokud by byla změna, napíši sms zprávu.

10. listopadu….. právě jsme skončili s prvňáčkama výuku, a proto raději hned připomínám úkoly na zbytek dne a na zítra…

Čtení slabik i slov na str. 18,19- ve Slabikáři. Dokončete spojování slabik s obrázkem na str. 18. Skládejte !!!!!!!- slabiky se všemi písmenky , přidejte i slova přiměřeně dle schopností každého- např. mami, máme,Ema, Ája, Ota, Tom, Mat, mete, motá, umí, táta, teta, …. V psaní pište písmenko psací u – str. 2, celá. Jak dopíšete, prosím doručte do školy ke kontrole. Opravím a zase ji zpět přinesu. V matematice jsme připraveni psát číslo 4 – str. 28, pište celou stranu a potom počítejte s číslem 4 na str. 29

9. listopadu – pondělí

Dobré odpoledne všem po víkendu…

Druháčci, jsme po dnešní výuce…..proto jen shrnu úkoly pro zítřejší procvičování, kdy se neuslyšíme…. Jazyk český, doplňujte krátké a dlouhé aá, eé v pracovním sešitě na str. 25/ dokončit cv. 1) a podobně doplňujte ve cv. 2). Přečtěte si v učebnici na str. 24 – Dům, ve kterém bydlím. Popřemýšlejte, proč si Ámos myslel, že nová spolužačka mluví cizí řečí….?????? ve středu na výuce se vás zeptám…

V matematice počítejte na str. 35 do 16 – Cvičení 2), 3),a 5)

Čtení – na str. 31- Každý je něčím krásný a na str. 32/ O rybáři a rybách

Další výuka druháčků ve středu od 10.30 hodin.

Prvňáčci – připomínám zítřejší výuku od 10.30 hod.

A také připomínám úkoly, na kterých jsme se v pátek domluvili: Čtení slabik s písmenky Mm, Tt, Jj – v pracovním sešitě a Slabikáři- str. 15,16,17. Skládejte prosím SLABIKY z písmenek, vy je dětem diktujte, ony skládají. Je to důležitá příprava na PSANÍ….., proto prosím nevynechávejte tuto činnost. Denně aspoň pár slabik složte.(kdo zvládne, může samozřejmě i slova). V psaní jste měli trénovat písmenko psací i – na str. 1, PÍSANKA I -všechno V matematice jsme už začali pracovat s číslem 3, jeho psaní, je dost těžké, pokud se vám nedaří, trénujte i do nějakého cvičného sešitu…Máme hotovo na str. 26, vy jste měli počítat na str. 27 – všechny úkoly.

4. listopadu…..děkuji všem, kteří se dnes připojili, moc chválím za čtení všechny, dělali jste, co jste mohli…..vážím si hlavně práce maminek a babiček, bez kterých bychom to nezvládli. Na zítra jsem zadala práci bez počítačové výuky, protože budu déle vyučovat druháky, s prvňáčky se připojíme v pátek, opět v 10.30 hod.

Úkoly pro prvňáčky: Slabikář: prolistujte s maminkou strany 6-11, jsou na nich básničky k danému písmenku. Prosím maminky, babičky aby vám přečetly básničky k danému písmenku a vy zase jim naopak přečtete písmenka – psací i tiskací….tím si je i zopakujete. Na str. 13 připomeňte prosím, jak čteme au – jako celek, dohromady- au ,ne jako dvě písmenka a,u. Už jsme to ve škole před uzavřením četli, ale kdoví, jestli to nezapomněli…..? Na str. 14-15 čtěte slabiky i jednoduchá slova s písmenkem Mm. Dejte dětem nějakou záložku, ať vidí jen to, co čtou. Prstem nebo i tužkou si naznačujte obloučky, tak jak jsme to dnes dělali v pracovním sešitě.

V matematice procvičujte psaní čísla 3 – str. 26, trénujte i na papír, do cvičného sešitu, je to těžší číslice. Potom na str. 27 tvořte příklady.

Na pátek si připravte Slabikář a novou PÍSANKU I. Začneme psát psací i.

DRUHÁČCI: Verunka s Tomáškem mi slíbili, že mi začnou psát dopis…..už se těším…STAČÍ doručit do školy. Není nutné ihned, stačí do víkendu. Nezapomeňte si na zítra číst 2-3x básničku O veliké řepě, str. 2

Druháčci se připojí zítra-ve čtvrtek od 10.30 (asi do 11.30)

3. listopadu

……slibovaný úkol do psaní pro prvňáčky je zde: PÍSANKA – cviky, dopsat stranu 18 a 19, do sešitu CVIKY (modrý) nacvičujte sami – na písmenko psací a (ovál se ,,zobáčkem,, nahoře)- cvik je v Písance na str. 18, zaměřte se na směr a sklon doprava a ,,zobáček,, nahoře.

Zítřejší výuku budu avízovat dnes večer v sms zprávách. (Jsem dnes do večera na webináři)

Úkoly pro druháčky jsou zadané ze včera – na oba dva dny.

2. listopadu dobrý den po delší době zase zde…Prázdniny skončily a my se zase pustíme do práce. Sice jsem doufala, že alespoň my – prvňáčci a druháčci se potkáme v lavicích, ale bohužel… Dnes ani zítra (pro mé jiné povinnost ředitelky) se neuslyšíme, proto vám zadám úkoly sem – na web pro domácí přípravu.

Druháci: JČ – učebnice str. 20/1a) – napište do sešitu JČ, CV. 2/ ÚSTNĚ,počet slov napište tužkou do učebnice, taktéž cv. 3/ pište slabě tužkou do učebnice, napište i zkratku druhu vět nad větu (O, T, R,P) , další cv. 4a) napište do sešitu opravené nepopletené věty. V pracovním sešitě- str. 21/cv. 2 a 3. V matematice na str. 29/ cv. 1 a 2 s kouzelnými trojúhelníky, zkuste slovní úlohy 3a,b) pokud budou mít rodiče čas vám poradit se zápisem, napište i zápis úlohy, ….jinak zkuste aspoň řešit úlohu. Cv. 4,5,6 zvládnete sami. Na str. 30- počítejte do 15..ve cv. 1 je důležitý obrázek, ten budete potřebovat k řešení ve cv. 3- rozlišujte a počítejte jednotlivé ptáky. Ve cv. 4 – doplňujte do správného počtu.

Prvnáčci: V matematice na str. 23 zkoušejte psaní čísla 2, na str. 24 začneme sčítat. Rodiče prosím o pomoc, řekněte dětem co je to příklad, ukažte jak se píše a čte: 1+ 1=2 Splňte všechny úkoly na str. 24, vybarvujte geometrické tvary na str. 25(cv. 1 – 6). Ve čtení se seznamte s písmenkem Jj, skládejte, tvořte s ním slabiky a čtěte s ním slabiky – str. 17

Psaní zadám zítra.

21. října- dnes po delší odmlce zdravím opět prvňáčky… Všichni jste měli zadanou práci s písmenky A,E,I,O,U a písmenkem M, se kterým už ve škole jsme tvořili slabiky. Věřím, že v téhle hlavně pro prvňáčky těžké době, jste to s rodiči zvládli. Proto přidáme dnes další písmenko Tt, KTERÉ VYSTŘIHNĚTE A ZKUSTE I S NIMI TVOŘIT SLABIKY ta, te, to, tu, zatím vynecháme písmenko i, se kterým se bude T spojovat později. Pracujte v PS I na str. 15, splňte všechny úkoly. Str. 14 jsem úmyslně vynechala, protože bohužel nevím, jak vám jdou slabiky s písmenkem M. Pokud vám slabiky jdou dobře, bez problému je přečtete, zkuste i slova v obrázcích na str. 14. Ještě vám zadám úkoly do Matematiky: str. 20 a 21, myslím, že tam není tam nic těžkého… co zvládnete, čemu rozumíte, udělejte, případně to proberu s těmi, kdo budou mít nějaký problém.

Zítra asi v 10.45 bych se chtěla spojit přes počítač i s prvňáčky. Bohužel se nám nedaří utvořit pro ně účty, proto bychom použili účty třeťáků, tzn., že Anička se připojí přes Matýskův účet,ten ho zná… Eliška se připojí s Jonáškem společně u jednoho počítače na jméno robertzluty@skolatyn.cz a heslo Robert195* Viktorka se připojí u jednoho počítače s Matějem na jméno : radekzluty@skolatyn.cz a heslo Radek 195* a Lucinka se připojí sama u počítače na jméno: tobiaszluty @skolatyn.cz a heslo Tobias195* Připojovat se budete přes Google zítra – ve čtvrtek, v čase 10.45 vás pozvu ke spojení.-ke schůzce. Uvidíme, jak se nám to podaří, komu se to nepodaří, budu případné problémy řešit individuálně po telefonu.

Tak zítra se budu těšit….

16. října – zdravím hlavně druháčky, pro které mám pár úkolů…

Včera jsem říkala, že se podíváme do PS str. 14, kde máme neuspořádaný popis kočky Frýdy. Pokuste se věty uspořádat očíslovat….Moje rada: nejprve bychom měli vědět, jak kočka vypadá- jakou má velikost, potom by se nám v tomto případě asi hodilo její jméno a jak k němu přišla, potom popíšeme srst a tělo – hlavu, nohy, ocas…… Až budeme ve škole, tak si to společně přečteme nebo mi to můžete zase poslat přes whatsapp. Už včera jsem od vás dostala pěkné popisy i obrázky vašich kočiček, Verunku chválím i za pěknou fotku a Tomáška zase za moc pěkné písmo. V dalším cvičení 2 máte poznat, které zvíře je tam popsáno a nakreslit ho. Těším se na pěkné obrázky, stačí do pracovního sešitu, je tam na to kousek bílého místa. Zkuste si vybrat nějaké další zvíře nebo zvířátko, které popište podobným způsobem – jako hádanku a pošlete mi to opět na whatsapp, já to zkusím uhodnout a přepošlu Tomáškovu hádanku Verunce a naopak a tak budeme všichni hádat. Můžete si pomoci i nějakou Encyklopedií zvířat, kde si určitě nějaké (trochu známé) zvíře vyberete.

Ještě nějaký úkol z matematiky: na str. 22 máme také téma ZVÍŘATA, spočítejte ve cv. 1 – kolik písmen je na jednotlivých stránkách sešita, potom z rozsypaných písmen zkuste utvořit jejich názvy a napište je. Ve cv. 3 spočítejte, kolik mají v jednom domě celkem různých psů….a na závěr dokreslete skvrny poslednímu pejskovi…kolik jich asi bude? dobře si prohlédněte ty předcházející…to vám napoví….

Předpověď na víkend není sice moc ideální, ale snad budete moci vyrazit na nějakou procházku, třeba do lesa, kde je i v dešti moc hezky… po návratu si přečtěte kousek nějaké rozečtené třeba Hasičské pohádky //Tomášek//…i Verunka má určitě nějakou pěknou knihu rozečtenou… //Verunko, zapomněla jsem kterou….//

Takže pěkný víkend!!!

15. října….. Dobrý den všem, kteří si přečtou dnešní moje vzkazy ….

doufám, že druháčci včerejší práci sami zvládli, a proto mám pro dnešní den tyto nové úkoly.

Od včera víte, že se ztratila Frýda a že paní učitelka požádala děti, aby napsali na papír popis Frýdy tak, aby se co nejdříve našla. Podívejte se do PS na str. 13 a přečtěte si sami nebo za pomoci rodičů jak popsaly Frýdu děti Anička, Maruška a Filip…Vyberte a označte, který popis se vám zdá nejvýstižnější. Připomínám, že to musí být ten popis, který Frýdu co nejlépe a nejvíce popisuje, aby se podle toho dala kočka najít. Tak rozhodujte: kdo popsal Frýdu nejlépe? Anička, Maruška nebo Filip…??OZNAČTE DO SEŠITU. A protože vím, že i Tomášek a Verunka máte doma kočičku, tak mi ji nakreslete na papír a několika větami popište, jak vypadá…Zajímá mě, jak je se jmenuje, jak je asi veliká, jakou má barvu srsti a očí, jestli je na ní něco zvláštního. Těším se na krásné obrázky a věty o vaší kočičce. Můžete se podívat taky do PS na str. 14, kde jeden takový popis je…ale má jednu chybu. Určitě i bez mé pomoci přijdete na to, že věty jsou přeházené. Ten váš by měl být lépe uspořádaný. S tímto cvičením budeme pracovat zítra.

V matematice budeme pokračovat i dnes v počítání přes desítku…procvičujte ve cvičení 2 a 3 na str. 21trochu vás možná potrápí druhý a čtvrtý sloupeček, ale myslím, že to zvládnete. Tak hodně štěstí a chuti do práce……

Milí prvňáčci…vy dnes a zítra pracujte v PS I. na str.8, kde už začnete skoro číst…poznáte mláďátka a jejich maminky? Procvičíte si písmenko u.    Zkuste to: kuřátko je u slepice atd. dále na str. 9 splňte všechny úkoly. Nejprve si přečtěte všechna písmenka a k nim vymýšlejte slova, např. u: umyvadlo, ucho, uzel, ubrus, užovka, a pak s dalšími písmenky. Potom ke každému písmenku aspoň jeden obrázek nakreslete. V dalším úkolu vybarvěte drakovi barevně ocas, podle písmenek a jejich barev. Také si všechna písmenka přečtěte. A nakonec vybarvi na tabulích dole stejnou barvou všechna písmenka, která stejně přečteme: např, iI, uU, atd. Všechna písmenka na tabulích přečti. Povídejte si pohádku O perníkové chaloupce- str. 10 a vybarvěte perníkovou -písmenkovou střechu na str. 11.

V matematice zkuste psát číslo jedna. V podstatě jsme už na jedničku trénovali cvikem ,,zub pily,, Pište proto na str. 19 celou stranu. Jedničku vám také předepíši do sešitu CVIKY, které už postupně roznáším, do konce týdne je budete mít všichni doma.

To je pro dnešek všechno, příští týden se připojíme na výuku přes počítač, zkusíme i my prvňáčci.

Vážení rodiče, od středy 14. 10. nám opět začíná distanční výuka.

Tento týden budu ještě zadávat úkoly přes tento odkaz, kde najdete úkoly z jazyka českého i matematiky. Během příštího týdne se i se druháčky zkusíme připojit přes počítač na dálku. Problém to bude u prvňáčků- spíše technický, protože nevím, jestli to zvládneme. Pokud by distanční výuka měla probíhat jen do 2. listopadu, jak je avizováno, tak bych preferovala raději individuální pomoc při samostatné práci v domácím prostředí. ale to uvidíme…. s každým rodičem se do konce týdne zkontaktuji a domluvíme se na dalším postupu, podle toho, jaký máte doma počítač.

Dnes úkoly pro druháčky:

Jazyk český: Přečtěte si v učebnici JČ na str. 13 příběh, jak se ZTRATILA FRÝDA…Zároveň si tím zopakujete, jaké rozlišujeme věty: oznamovací, rozkazovací, tázací a přací. Včera jsme je tvořili, třídili. Poučení o nich najdete v modrém rámečku u sovy Emilky. Pokud jste to zapomněly, poproste rodiče, aby vám je pomohli znovu určit a poznat. Potom doplˇnte znaménka za větami v modrém cvičení 3, pište tužkou, abychom to potom ve škole mohli vymazat. Do sešitu JČ vypište věty tázací. (jsou tam 4, najdete je všechny?)

V matematice budete pokračovat v počítání do 20 s přechodem přes desítku… na str. 20 v úkolu 3a) doplňte číslo do muchomůrky tak, aby po sečtení všech čísel byl výsledek 12, myslím, že to hravě dokážete. Potom se podívejte na tabulku ve cv. 4, kde půjdou Jonáš s Honzíkem na houby a někdo vždy našel o několik méně, než ten druhý. Vypočítejte a zapište do tabulky, kolik kdo našel hub. Na str. 21/cv. 1- procvičujte sčítání ve sloupečcích. Vypočítejte 4 sloupečky. To je pro dnešek všechno, zítra se vám sem opět ozvu.

Prvňáčci: Prosím rodiče, aby s vámi skládali a četli všechna písmenka (aA, eE, oO,uU,Ii) a nezapomeňte, že jsme si včera povídali pohádku o koze Melindě, která postavila špatně dům, střechu dala obráceně a tím nám přinesla písmenko M…potom vlezla turistům do stanu, kde pobořila tyčku stanu, stanová plachta se prověsila dolů a tím nám přinesla písmenko m.  

V matematice SI S RODIČI PŘEČTĚTE na str. 18, jak se hádaly  slepičky, která má více vajíček…??Pokud zjistíte, že mají obě slepičky 3 vajíčka, že mají stejně,  budeme tomu říkat, že 3 rovná se 3. A naučte se psát další  matematický znak: rovná se =. Je to ve cvičení 2, vyzkoušejte si to i  ve cvičení 3,4 a 5. Říkáme, že budeme porovnávat čísla.  To znamená, že musíme zjistit, čeho je více > a nebo čeho je <. Taky některých obrázků bude stejně a potom napíšete znaménko  rovná se =.

Cviky na uvolnění ruky vám předepisuji do sešitů cviky a ty vám přinesu do konce týdne domů.

Děkuji všem rodičům za pomoc, spolupráci, přeji hodně trpělivosti a sil a doufám, že to společně vše zvládneme.

Sledujte prosím tento odkaz, budu vás zde průběžně informovat.

Vážení rodiče,

1.9. 2020 proběhne slavnostní zahájení školního roku před budovou školy .

Vyučování končí po 1. vyučovací hodině. týdnu od 1. 9. do 4. 9. 2020 bude probíhat výuka čtyři vyučovací hodiny (konec vyučování v 11.40).

Od čtvrtku bude vyučování podle rozvrhu, konec v 11.40 hod.

Ceny obědů od 1. 9. 2020 jsou stanoveny ve výši 1. – 4. ročník 22 Kč, 5. ročník 25 Kč. Obědy odhlašujte ráno nejpozději do 7.30, volejte do školní jídelny. Děkujeme.

Roušky ve vyučování nejsou povinné.