1. a 2. ročník

21. října- dnes po delší odmlce zdravím opět prvňáčky… Všichni jste měli zadanou práci s písmenky A,E,I,O,U a písmenkem M, se kterým už ve škole jsme tvořili slabiky. Věřím, že v téhle hlavně pro prvňáčky těžké době, jste to s rodiči zvládli. Proto přidáme dnes další písmenko Tt, KTERÉ VYSTŘIHNĚTE A ZKUSTE I S NIMI TVOŘIT SLABIKY ta, te, to, tu, zatím vynecháme písmenko i, se kterým se bude T spojovat později. Pracujte v PS I na str. 15, splňte všechny úkoly. Str. 14 jsem úmyslně vynechala, protože bohužel nevím, jak vám jdou slabiky s písmenkem M. Pokud vám slabiky jdou dobře, bez problému je přečtete, zkuste i slova v obrázcích na str. 14. Ještě vám zadám úkoly do Matematiky: str. 20 a 21, myslím, že tam není tam nic těžkého… co zvládnete, čemu rozumíte, udělejte, případně to proberu s těmi, kdo budou mít nějaký problém.

Zítra asi v 10.45 bych se chtěla spojit přes počítač i s prvňáčky. Bohužel se nám nedaří utvořit pro ně účty, proto bychom použili účty třeťáků, tzn., že Anička se připojí přes Matýskův účet,ten ho zná… Eliška se připojí s Jonáškem společně u jednoho počítače na jméno robertzluty@skolatyn.cz a heslo Robert195* Viktorka se připojí u jednoho počítače s Matějem na jméno : radekzluty@skolatyn.cz a heslo Radek 195* a Lucinka se připojí sama u počítače na jméno: tobiaszluty @skolatyn.cz a heslo Tobias195* Připojovat se budete přes Google zítra – ve čtvrtek, v čase 10.45 vás pozvu ke spojení.-ke schůzce. Uvidíme, jak se nám to podaří, komu se to nepodaří, budu případné problémy řešit individuálně po telefonu.

Tak zítra se budu těšit….

16. října – zdravím hlavně druháčky, pro které mám pár úkolů…

Včera jsem říkala, že se podíváme do PS str. 14, kde máme neuspořádaný popis kočky Frýdy. Pokuste se věty uspořádat očíslovat….Moje rada: nejprve bychom měli vědět, jak kočka vypadá- jakou má velikost, potom by se nám v tomto případě asi hodilo její jméno a jak k němu přišla, potom popíšeme srst a tělo – hlavu, nohy, ocas…… Až budeme ve škole, tak si to společně přečteme nebo mi to můžete zase poslat přes whatsapp. Už včera jsem od vás dostala pěkné popisy i obrázky vašich kočiček, Verunku chválím i za pěknou fotku a Tomáška zase za moc pěkné písmo. V dalším cvičení 2 máte poznat, které zvíře je tam popsáno a nakreslit ho. Těším se na pěkné obrázky, stačí do pracovního sešitu, je tam na to kousek bílého místa. Zkuste si vybrat nějaké další zvíře nebo zvířátko, které popište podobným způsobem – jako hádanku a pošlete mi to opět na whatsapp, já to zkusím uhodnout a přepošlu Tomáškovu hádanku Verunce a naopak a tak budeme všichni hádat. Můžete si pomoci i nějakou Encyklopedií zvířat, kde si určitě nějaké (trochu známé) zvíře vyberete.

Ještě nějaký úkol z matematiky: na str. 22 máme také téma ZVÍŘATA, spočítejte ve cv. 1 – kolik písmen je na jednotlivých stránkách sešita, potom z rozsypaných písmen zkuste utvořit jejich názvy a napište je. Ve cv. 3 spočítejte, kolik mají v jednom domě celkem různých psů….a na závěr dokreslete skvrny poslednímu pejskovi…kolik jich asi bude? dobře si prohlédněte ty předcházející…to vám napoví….

Předpověď na víkend není sice moc ideální, ale snad budete moci vyrazit na nějakou procházku, třeba do lesa, kde je i v dešti moc hezky… po návratu si přečtěte kousek nějaké rozečtené třeba Hasičské pohádky //Tomášek//…i Verunka má určitě nějakou pěknou knihu rozečtenou… //Verunko, zapomněla jsem kterou….//

Takže pěkný víkend!!!

15. října….. Dobrý den všem, kteří si přečtou dnešní moje vzkazy ….

doufám, že druháčci včerejší práci sami zvládli, a proto mám pro dnešní den tyto nové úkoly.

Od včera víte, že se ztratila Frýda a že paní učitelka požádala děti, aby napsali na papír popis Frýdy tak, aby se co nejdříve našla. Podívejte se do PS na str. 13 a přečtěte si sami nebo za pomoci rodičů jak popsaly Frýdu děti Anička, Maruška a Filip…Vyberte a označte, který popis se vám zdá nejvýstižnější. Připomínám, že to musí být ten popis, který Frýdu co nejlépe a nejvíce popisuje, aby se podle toho dala kočka najít. Tak rozhodujte: kdo popsal Frýdu nejlépe? Anička, Maruška nebo Filip…??OZNAČTE DO SEŠITU. A protože vím, že i Tomášek a Verunka máte doma kočičku, tak mi ji nakreslete na papír a několika větami popište, jak vypadá…Zajímá mě, jak je se jmenuje, jak je asi veliká, jakou má barvu srsti a očí, jestli je na ní něco zvláštního. Těším se na krásné obrázky a věty o vaší kočičce. Můžete se podívat taky do PS na str. 14, kde jeden takový popis je…ale má jednu chybu. Určitě i bez mé pomoci přijdete na to, že věty jsou přeházené. Ten váš by měl být lépe uspořádaný. S tímto cvičením budeme pracovat zítra.

V matematice budeme pokračovat i dnes v počítání přes desítku…procvičujte ve cvičení 2 a 3 na str. 21trochu vás možná potrápí druhý a čtvrtý sloupeček, ale myslím, že to zvládnete. Tak hodně štěstí a chuti do práce……

Milí prvňáčci…vy dnes a zítra pracujte v PS I. na str.8, kde už začnete skoro číst…poznáte mláďátka a jejich maminky? Procvičíte si písmenko u.    Zkuste to: kuřátko je u slepice atd. dále na str. 9 splňte všechny úkoly. Nejprve si přečtěte všechna písmenka a k nim vymýšlejte slova, např. u: umyvadlo, ucho, uzel, ubrus, užovka, a pak s dalšími písmenky. Potom ke každému písmenku aspoň jeden obrázek nakreslete. V dalším úkolu vybarvěte drakovi barevně ocas, podle písmenek a jejich barev. Také si všechna písmenka přečtěte. A nakonec vybarvi na tabulích dole stejnou barvou všechna písmenka, která stejně přečteme: např, iI, uU, atd. Všechna písmenka na tabulích přečti. Povídejte si pohádku O perníkové chaloupce- str. 10 a vybarvěte perníkovou -písmenkovou střechu na str. 11.

V matematice zkuste psát číslo jedna. V podstatě jsme už na jedničku trénovali cvikem ,,zub pily,, Pište proto na str. 19 celou stranu. Jedničku vám také předepíši do sešitu CVIKY, které už postupně roznáším, do konce týdne je budete mít všichni doma.

To je pro dnešek všechno, příští týden se připojíme na výuku přes počítač, zkusíme i my prvňáčci.

Vážení rodiče, od středy 14. 10. nám opět začíná distanční výuka.

Tento týden budu ještě zadávat úkoly přes tento odkaz, kde najdete úkoly z jazyka českého i matematiky. Během příštího týdne se i se druháčky zkusíme připojit přes počítač na dálku. Problém to bude u prvňáčků- spíše technický, protože nevím, jestli to zvládneme. Pokud by distanční výuka měla probíhat jen do 2. listopadu, jak je avizováno, tak bych preferovala raději individuální pomoc při samostatné práci v domácím prostředí. ale to uvidíme…. s každým rodičem se do konce týdne zkontaktuji a domluvíme se na dalším postupu, podle toho, jaký máte doma počítač.

Dnes úkoly pro druháčky:

Jazyk český: Přečtěte si v učebnici JČ na str. 13 příběh, jak se ZTRATILA FRÝDA…Zároveň si tím zopakujete, jaké rozlišujeme věty: oznamovací, rozkazovací, tázací a přací. Včera jsme je tvořili, třídili. Poučení o nich najdete v modrém rámečku u sovy Emilky. Pokud jste to zapomněly, poproste rodiče, aby vám je pomohli znovu určit a poznat. Potom doplˇnte znaménka za větami v modrém cvičení 3, pište tužkou, abychom to potom ve škole mohli vymazat. Do sešitu JČ vypište věty tázací. (jsou tam 4, najdete je všechny?)

V matematice budete pokračovat v počítání do 20 s přechodem přes desítku… na str. 20 v úkolu 3a) doplňte číslo do muchomůrky tak, aby po sečtení všech čísel byl výsledek 12, myslím, že to hravě dokážete. Potom se podívejte na tabulku ve cv. 4, kde půjdou Jonáš s Honzíkem na houby a někdo vždy našel o několik méně, než ten druhý. Vypočítejte a zapište do tabulky, kolik kdo našel hub. Na str. 21/cv. 1- procvičujte sčítání ve sloupečcích. Vypočítejte 4 sloupečky. To je pro dnešek všechno, zítra se vám sem opět ozvu.

Prvňáčci: Prosím rodiče, aby s vámi skládali a četli všechna písmenka (aA, eE, oO,uU,Ii) a nezapomeňte, že jsme si včera povídali pohádku o koze Melindě, která postavila špatně dům, střechu dala obráceně a tím nám přinesla písmenko M…potom vlezla turistům do stanu, kde pobořila tyčku stanu, stanová plachta se prověsila dolů a tím nám přinesla písmenko m.  

V matematice SI S RODIČI PŘEČTĚTE na str. 18, jak se hádaly  slepičky, která má více vajíček…??Pokud zjistíte, že mají obě slepičky 3 vajíčka, že mají stejně,  budeme tomu říkat, že 3 rovná se 3. A naučte se psát další  matematický znak: rovná se =. Je to ve cvičení 2, vyzkoušejte si to i  ve cvičení 3,4 a 5. Říkáme, že budeme porovnávat čísla.  To znamená, že musíme zjistit, čeho je více > a nebo čeho je <. Taky některých obrázků bude stejně a potom napíšete znaménko  rovná se =.

Cviky na uvolnění ruky vám předepisuji do sešitů cviky a ty vám přinesu do konce týdne domů.

Děkuji všem rodičům za pomoc, spolupráci, přeji hodně trpělivosti a sil a doufám, že to společně vše zvládneme.

Sledujte prosím tento odkaz, budu vás zde průběžně informovat.

Vážení rodiče,

1.9. 2020 proběhne slavnostní zahájení školního roku před budovou školy .

Vyučování končí po 1. vyučovací hodině. týdnu od 1. 9. do 4. 9. 2020 bude probíhat výuka čtyři vyučovací hodiny (konec vyučování v 11.40).

Od čtvrtku bude vyučování podle rozvrhu, konec v 11.40 hod.

Ceny obědů od 1. 9. 2020 jsou stanoveny ve výši 1. – 4. ročník 22 Kč, 5. ročník 25 Kč. Obědy odhlašujte ráno nejpozději do 7.30, volejte do školní jídelny. Děkujeme.

Roušky ve vyučování nejsou povinné.