2. + 3. třída

27.června

A to už je letos opravdu…opravdu všechno :o). Teda kromě vysvědčení :o)))). V úterý jsme měli úžasný výlet, včera jsme ještě trochu uklízeli školu a dnes přišlo na loučení s 5.třídou :o)).

Na zítřek se dobře vyspěte a společně vykročíme do krásných prázdnin !!!!!

24.června

A je tady poslední týden před prázdninami. Ten minulý jsme zakončili velmi pěkně spaním a zajímavým programem na hradě Helfštýně a v pátek ve škole jsme pokračovali zajímavými sportovními aktivitami. Také jsme vyhodnocovali a oceňovali, co jste si zajímavého připravili pro vaše kamarády na Helfštýně.

Dnes jsme se zamýšleli nad maskotem Týna a pokoušeli jsme se ho ztvárnit z přírodnin v lese, někteří jej také kreslili. Ruku na srdce- někteří už mají prázdninovou hlavu a odpovídaly tomu i vaše výtvory. Někdo se snažil a věřím, že v družině ještě své krásné dílo dokončí.

A zítra už výlet – všichni se moc těší, tak hlavně nezaspěte a přijďte včas !!!

Bude krásně a určitě se nám tam bude líbit!!

19.června

Včera jsme měli krásný výlet a zítra se už těšíme na noc na hradě Helfštýně :o). A nejen to, čeká nás zajímavý program, vše máte v deníčcích.

Zítra ještě přineste zbytek učebnic(týká se to pouze jedné čítánky u druhé třídy – jste úplně vzorní :o)).

Zítra se budeme ještě malinko učit a pak se půjdeme podívat do muzea Bedřicha Smetany. Noste si ještě pracovní sešity, budeme také dělat logohrátky :o).

17.června

Tak už tady zase máme další týden :o). Ještě se trochu učíme, tak si nezapomeňte nosit pracovní sešity!

Zítra nás ovšem čeká cyklovýlet. Pojedeme na kolech na Rybáře, kde nás bude čekat pan myslivec a vyzkouší nás z poznávání rostlin :o).

Zítra si nezapomeňte kolo, helmu, batoh, pití, svačinu a pláštěnku !!!

Namažte se krémem na opalování a nastříkejte repelentem!

13.června

Další týden se blíží ke konci…:o)

Úkoly dnešního dne :

ČJ – druháci – z libovolné knihy vypiš 10 podstatných jmen a 10 sloves

  • třeťáci – pracovní sešit – dokončit celou stranu 56
  • M – druháci- vymysli a vypočítej 10 příkladů na dělení čísly 7 a 8
  • – třeťáci – vymysli a napiš 10 příkladů na dělení se zbytkem

12.června

Tak test z geometrie už máme také za sebou :o). Psali jsme též diktát a ještě budeme psát diktát na opakování učiva.

Dnes máme úkol do českého jazyka.

druháci – napiš 20 podstatných jmen na M

třeťáci – pracovní sešit 49/4,5

11.června

Děkuji všem žákům a jejich rodičům za to, že mi děti připravily moc krásnou narozeninovou oslavu :o). Vůbec jsem to nečekala a udělaly mi obrovskou radost !!!!

Dnešní úkoly :

druháci mají z matematiky – další cvičení v pracovním sešitě z geometrie

třeťáci mají úkol z češtiny – pracovní sešit, dokončit stranu 55

10.června

A otvíráme další týden :o)…….a prázdniny se kvapem blíží…..už je na dětech to těšení vidět :o), ale ještě, prosím, vydržte, ještě se učíme!!!

Zítra budeme psát malou prověrku z geometrie, tak se podívejte na učivo posledních hodin.

Dnešní úkoly :

ČJ druháci – vyplnit si rébusy na papírech

třeťáci – dokončit stranu 46 v pracovním sešit

M druháci – logické úlohy na papírech

třeťáci – dokončit geometrii na str. 48 v pracovních sešitech

7.června

Už máme za sebou také prověrku z angličtiny, všechny známky z velkých testů vám zapíšu v pondělí. V příštím týdnu nás však ještě čekají malé testíky a desetiminutovky z matematiky, diktáty z češtiny a malé opakování z prvouky. Počítejte s tím, že se ještě budeme učit, žádné úlevy :o).

V pondělí ať si děti přinesou vše do geometrie a budu také kontrolovat domácí úkol do slohu – vypravování “Moje prázdniny”.

Užijte si pěkný víkend !!

6.června

Tak už mají za sebou velký test z českého jazyka i třeťáci :o).

Třeťáci, nezapomeňte, že vás zítra čeká velký test z angličtiny ! Budeme jej psát 1.hodinu a 2.hodinu budete mít český jazyk. Vemte si tedy i pracovní sešity a učebnice do českého jazyka.

Společný úkol pro všechny(druháci i třeťáci) – do zítřka vymyslet a napsat vypravování “Moje prázdniny”(na 1 stránku), dodržet úvod,stať a závěr….

(příběh může být vymyšlený i podle skutečné události).

5.června

Malá změna ! Protože měli třeťáci dnes delší besedu, posunujeme si termín napsání velkých písemek.

Takže :o)…. Závěrečný test z českého jazyka píšou třeťáci zítra(ve čtvrtek)

a závěrečný test z angličtiny píšou třeťáci v pátek v hodině ČJ.

Druháci již mají závěrečný test z češtiny napsaný :o).

Třeťáci, na zítřek si tedy opakujte hlavně češtinu, úkol zůstává ze včerejška.

4.června

Tak máme za sebou velkou písemnou práci z matematiky, ufffff!!!! Ale počítejte s tím, že příští týden si ještě napíšeme malou prověrku z geometrie a také počty s většími čísly do 1000.

Nezapomeňte, zítra je velká písemná práce z češtiny – učte se, máte napsány okruhy a denně je procvičujeme, tak doufám, že se vám bude dařit !!!!!

Třeťáci ještě přinesou 15 kč na besedu a kdo nezaplatil fotky, tak zítra přinést !

Dnes máme úkol do českého jazyka a učit se na zítřejší test.

Obě třídy si opíšou z libovolné knihy doma 10 vět a určí v nich slovní druhy.

druháci – podstatná jména a slovesa

třeťáci – všechny slovní druhy

3.června

A už je tady červen ! Tento týden nás čekají opakovací testíky.

Dnes máme za sebou závěrečný test z prvouky a zítra nás čeká matematika. Učte se! Úkol dnes jen do matematiky.

M

druháci – pracovní sešit 68,69

třetáci – pracovní sešit – 28,29(opakovat slovní úlohy a převody jednotek)

30.května

Dnešní úkoly :

ČJ druháci – podtrhni podstatná jména na str.74 (papír)

třeťáci – pracovní sešit 41/8,42/9

M druháci – dokončit stranu 52,53

třeťáci – dokonči celou stranu 36

29.května

Tak máme za sebou fotografování. Kdo ještě nezaplatil, přineste ještě,prosím, penízky. Jinak písemky se blíží, učte se!!!!!!

Na zítřek máme tyto úkoly :

ČJ – vymysli a napiš krátkou báseň o prázdninách (nacvič si doma pěkný přednes, nezapomeň na pravidla veršování !)

M – Jedno z označených cvičení v pracovním sešitě

Třeťáci, dnes nám, díky focení, odpadla angličtina – zopakujte si úterní slovíčka a fráze.


28.května

V deštivém čase se připravujeme na závěrečné písemné práce z matematiky, češtiny, angličtiny a prvouky. Okruhy jsem včera napsala na web, v angličtině se třeťáky procvičujeme slovíčka a fráze, které se v testu zcela jistě objeví. Proto, prosím, procvičujte vše, co si ve škole píšeme.

Úkoly dneška :

ČJ

druháci – Z učebice 62/C 1 krasopisně a bez chyb do domácího sešitu

třeťáci – pracovní sešit 40/5, 41/7

M

druháci i třeťáci – pracovní sešit- jedno cvičení z geometrie v kroužku

27.května

A vzhůru do práce !

Příští týden nás čekají závěrečné písemné práce. Třeťáci budou psát z matematiky, češtiny, prvouky a angličtiny. Druháky čeká matematika, čeština a prvouka.

Na webu budou mít žáci okruhy, které bude obsahovat závěrečný test.

Úkoly dnešního dne :

ČJ

druháci – učebnice 77/11 – krasopisně opsat

třeťáci – prac.sešit 39/3

M

druháci – prac.sešit 58 – dokončit stranu

třeťáci – prac.sešit 35/1,2,7

Okruhy k testům:

Druhá třída

Český jazyk

– druhy vět, psaní i,y po tvrdých a měkkých souhláskách, slovní druhy – najdi v textu podstatná jména, slovesa, předložky. Párové souhlásky t-d, ť-ď, h-ch, p-b, v-f, seřadit věty podle časové posloupnosti, uspořádat slova ve větě.

Matematika

– sčítání a odčítání dvouciferných čísel př. (20+46)+7=,násobení a dělení 2,3,4,5,6 př.(16:4).5=, zaokrouhli na desítky př. u čísla 38, určit u čísel jejich součet, rozdíl, součin, podíl (např. u čísel 8 a 2), vypočítej př. 24:3=, z čísel vytvoř 2 příklady na násobení a dělení (např. 32, 8, 4), proveď zápis,výpočet a zapiš odpověď slovní úlohy, geom.př. úsečka KL=6 cm, úsečka MN je 3krát delší než KL, zapiš její velikost atd….

Prvouka

– vyjmenovat členy rodiny od nejstaršího po nejmladšího, vyber potraviny pro zdravou svačinu, napiš do tabulky názvy 2 rostlin a 2 živočichů podle společenství – zahrada, louka, rybník, pole, les, piš 3 názvy ovoce a zeleniny podle druhu – malvice, peckovice, bobule, kořenová zelenina, listová zelenina, piš jednotlivé části, ze kterých se skládá rostlina rajčete, ovocný strom, tělo psa, tělo holuba,….

Třeťáci

Český jazyk –

Vyjmenovaná slova a slova příbuzná, pravopis i, í, y, ý ve tvarech vyjm. slov a slovech příbuzných, slovní druhy – určení v textu a označení číslicí – podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce, uvést příklady, slova ohebná a neohebná, skloňování a časování, určení pádu, čísla a rodu u podstatných jmen a určení osoby, čísla a času u sloves, vytvořit infinitiv, určit větu jednoduchou a souvětí, druhy vět, vzorce souvětí.

Matematika

Dělení se zbytkem, zaokrouhlování na celé desítky, stovky, písemné sčítání a odčítání, násobení 2,3,4,5,6,7,8,9,10,100,sčítání a očítání do 1000,slovní úlohy – zápis, výpočet, odpověď, geometrie – např. rýsování kružnice, poloměr, délka úsečky, rýsování trojúhelníku,….,porovnávání, římské číslice,jednotky délky a hmotnosti,…

Prvouka

Neživá a živá příroda, rostliny a živočichové, otázky typu : Co je významným zdrojem kyslíku na Zemi, kde se v přírodě nachází voda, co je zdrojem světla a tepla, jak nazýváme rostliny s dřevnatým a jak s dužnatým stonkem, uveď zástupce rostlin léčivých, jedovatých, chráněných, kteří živočichové plavou, lezou, létají, skáčou, čím se liší rostliny od živočichů, popiš tělo člověka, napiš potraviny rostlinného původu, co je zásadou zdravého života, kam se dovoláš na lince 150,155,158,112, hlavní světové strany, matčina sestra je moje…., tetin syn je můj…., co člověk potřebuje k životu, napiš 3 příklady masožravců, býložravců,….

Angličtina

Shrnutí z 8 lekcí – pozdravy, školní pomůcky, pojmenování věcí, jakou mají barvu, pojďme hrát fotbal, máš míč?, ne,nemám,ano, mám, podívej,mám rád, nemám rád, popis místností a nábytku v domě, osoby, rodina, vlastnosti, oblečení,…Hello, how are you, whats your name, im Jack, goodbye, bye, whats this?, Its a blue pen, what colour is the book, hands up, hands down, stand up, sit down, is it a car?, yes, it is, no, it isnt, can i have ten bananas, please?, i like, i dont like, have you got a ball? Yes, i have, no, i havent, wheres the book? is it (in, on,under) the wardrobe, its in the bedroom, it isnt in the kitchen, he s(she s) got(short, black) hair, whose jumper is this? Its Pollys….Opakovat podle slovníčku, učebnice a pracovního sešitu Happy Street.

Písemné práce budou příští týden :

Pondělí 3.6. – Prvouka (2. + 3.třída)

Úterý 4.6. – Český jazyk (2. + 3.třída)

Středa 5.6. – Matematika (2. + 3.třída)

Čtvrtek 6.6. – Angličtina (3.třída)


23.května

Dnes Bečva zaplavila cyklostezku, tak jsem za dětmi přijela přes Helfštýn :o)).

ČJ

třeťáci – pracovní sešity 35/3,36/2,3

M

druháci – prac.sešit 68/1,2,3

22.května

Zdravím z deštivé středy :o). Dnes jsme opět hodně procvičovali češtinu třeťáků a musím je pochválit- je to o poznání lepší.

úkoly dnešní dne :

druháci – M – 50/4 v pracovním sešitě

třeťáci – ČJ – 33/4 v pracovním sešitě

M – Pracovní sešit – 2 cvičení v kroužku

21.května

Tak dneska už nám sluníčko začalo pomalu vysvítat-snad to vydrží !

Ještě nás čeká víc jak měsíc práce, prázdniny tady ještě nejsou! Hlavně v češtině a v matematice musejí hlavně třeťáci pořádně zabrat(ale druháci taky) !

Úkoly dnešního dne :

ČJ

druháci – opis z učebnice do sešitu 41/A

třeťáci – pracovní sešit 31/9 a,b

M – obě třídy splní 3 zakroužkovaná cvičení v pracovním sešitě


20.května

Vítám vás všechny v deštivém týdnu :o).

ČJ – druháci – z procvičovacích papírů cvičení č.9

  • třeťáci – pracovní sešit 53/5
  • M – druháci – 54/1,3 pracovní sešit
  • – třeťáci – 34/2,4,5 prac.sešit

17.května

Mooc chválím všechny děti za včerejší vystoupení. byli jste všichni moc šikovní a udělali jste rodičům velikou radost !!!

Také velice chválím Jožku a Ríšu za krásné umístění v pěvecké soutěži Skřivánek na ZŠ Osecká, odkud jsme si odvezli díky Ríšovi dokonce zlato !!!!

Gratulujeme :o)

Na víkend máme tentokrát úkoly, včera nebyly. V pracovních sešitech mají děti poznačeno, se třeťáky stále opakujeme slovní druhy, slova příbuzná ke slovům vyjmenovaným a pádové otázky. Někteří se stále pletou při určování příbuzných slov v textu. Do konce května to musí všichni umět, i kdybych vás vzbudila o půlnoci !!!!

Krásný víkend :o)


15.května

Dnes úkol do českého jazyka.

druháci – 77/11 z učebnice do sešitu

třeťáci – 23/9 v prac. sešitě, třeťáci číslujeme slovní druhy, doma trénujte

V pátek si nahradíme hodinu prvouky a angličtiny místo tělocviku a čtení.

Kdo hraje v představení Hrnečku vař, přinese si bílé tričko nebo halenku.

14.května

Úkoly dnešního dne :

ČJ

druháci – z učebnice do sešitu 67/C 1

třeťáci – z učebnice do sešitu 119/4

M – úkol je tentokrát do geometrie :

Pro obě třídy – narýsuj libovolný trojúhelník ABC, změř a zapiš délky stran. Nezapomeňte rýsovat přesně a tenkou čarou, nosit si rýsovací potřeby a zastrouhanou tužku.


13.května

Vítám všechny po víkendu. Se žáky 3.třídy stále opakujeme násobilku, dělení se zbytkem, vyjmenovaná slova, pády i slovní druhy. Je třeba, aby si to děti opakovaly také doma.

ČJ

druháci – učebnice 52/7

třeťáci – pracovní sešit 29/5

M

druháci – vymysli a vypočítej 10 příkladů na dělení 5 a 6

třeťáci – vymysli a vypočítej 10 příkiladů na dělení se zbytkem (např. 21:4=5 zb.1)

9.května

Děti ze 3.třídy, opakujeme nyní vyjmenovaná slova, pádové otázky i slovní druhy. U slovních druhů nám to ještě moc nejde a pády si také ještě pletete. Budeme je tedy více procvičovat.

Za týden nás čeká vystoupení ke Dni matek. Každý si zopakujuje svou báseň.

Druháci i třeťáci si zopakují slovní druhy, ke každému přiřadí 3 příklady.

Třeťáci si zopakují slovní druhy podle učebnice na str. 126,127.

Třeťáci se učí nová slovíčka, příští týden to bude písemně.

7.května

Dnes jsme strávili dopoledne na Dni otevřených dveří v Lipníku nad Bečvou. Každý den teď nacvičujeme pásmo na Den matek a také prosím všechny děti, aby si přinesly na čtvrtek jedno velké triko po tatínkovi :o).

Úkoly, které jste dostali v pondělí, přineste na čtvrtek. Užijte si volný střed týdne :o).

6.května

Vítám vás po víkendu. Nezapomeňte, že děti jedou zítra je Armádní den. Děti se zúčastní dne otevřených dveří v kasárnách v Lipníku. Vezměte si pouze batůžek, svačinu, pití a psací potřeby.

Úkoly na čtvrtek :

ČJ

druháci – dokončit z učebnice 25/B 1

třeťáci – prac. sešit do str. 20

M – všichni

Dopočítat si příklady a slovní úlohy v papírech

3.květen

Přeji všem krásný víkend. Noste do školy větvičky a květiny, poznávejte přírodu a noste si průhledné malé sklenice a tuby od léků do školy.

Všichni si zkontrolují pracovní sešity do ČJ, třeťáci do str. 20.

Pěkný víkend :o).

2.května

A máme tu květen :o)).

Ale úkoly nás neminou! Zítra budeme nacvičovat pásmo ke Dni matek a také vás chci poprosit, abyste nosili průhledné tuby od léků s rostlinami.

Úkoly dnešního dne :

Český jazyk

druháci – naučit se báseň z učebnice str.78

třeťáci – napiš nejméně 20 sloves

Matematika :

druháci – pracovní sešit 66/6

třeťáci – pracovní sešit 33/5

30.dubna

A máme tady konec dubna. Užijte si večer čarodějnický rej a zase se nám vraťte :o)!! Třeťáci, dnes jsme dělali dělení se zbytkem. Procvičujte si je v pracovním sešitě na str. 68. Domácí úkoly nemáme, ale počítejte s tím, že budeme psát testík na slovíčka z ovoce a zeleniny a slovní spojení mám rád, nemám rád. Přeji krásný 1.máj :o).

29.dubna

Dnes nás úkoly neminou :o).

ČJ

druháci – pracovní sešit 68/6

třeťáci – pracovní sešit 56/17,18

M

Vymysli a napiš do domácího sešitu 10 příkladů na dělení – obě třídy.


26.dubna

Dnes jsme zažili krásné páteční dopoledne. Nejprve jsme jeli autobusem do Lipníka, kde jsme navštívili výchovný koncert v ZUŠ. S Pipi Dlouhou punčochou jsme cestovali napříč kontinenty a poznávali různé hudební nástroje a hledali plátek k jednomu dechovému hudebnímu nástroji.

Poté jsme se kolem hradeb města Lipníku přesunuli pěšky na Škrabalku, kde nás čekala velká poznávačka bylinek. Moc chválím děti za to, že dokázaly ujít tak dlouhou cestu do Týna a přitom jsme poznali tolik bylinek, keřů a stromů.

Pozor, pozor ! Vyhlásili jsme soutěž o nejzajímavější bylinku – noste, prosím, do školy. A také bychom chtěli poprosit všechny maminky o malé průhledné nádobky od léků, abychom si do nich mohli dávat rostliny a ve škole je pozorovat.

V úterý v 16 hodin je v Týně slet čarodějnic, věříme, že se zúčastníte v hojném počtu a že nám počasí bude přát.

Krásný víkend všem :o).

25.dubna

Tak máme za sebou další čtvrtletí a s ním třídní schůzky. Zítra nezapomeňte být už v 7 hodin ve škole. Jedeme autobusem do ZUŠ v Lipníku na výchovný koncert a zpět jdeme Škrabalkou v rámci Dne Země poznávat rostliny a plnit úkoly. Buďte ve sportovním, s sebou 20Kč, svačinu a pití v batohu.

Dnešní úkoly:

M – prac. sešit 28/2

23.dubna

Vítám všechny po Velikonocích :o). Dnes proběhla klasifikační porada a ve čtvrtek nás čekají informativní schůzky. Kdo to ještě neudělal, napište mi , prosím, v deníčcích, v kolik hodin se vám hodí přijít.

Dnes máme úkol do matematiky v domácích sešitech a kluci ze 2. a 3.třídy si pro nás do hodiny prvouky chystají referáty o zvířatech – už se moc těšíme !!

V pátek nás čeká zajímavé dopoledne. Nejprve pojedeme do ZUŠ na výchovný koncert a potom se vydáme , v rámci Dne Země, Škrabalkou zpět do Týna a cestou nás čeká poznávačka přírodnin a bylinek. Tak se máme zase na co těšit.

Pohodový a sluníčkový týden :o).

17.dubna

Připomínám třídní schůzky příští čtvrtek 25.4. od 14 do 16 hodin.

Dnes nás čeká Velikonoční jarmark a děti vystoupení, tak věřím, že si vše krásně všichni užijí.

Přeji všem krásné Velikonoce a bohatou pomlázku :o)).

15.dubna

Vítám vás v novém, krátkém, předvelikonočním týdnu :o)).

Úkoly máme jako obvykle do českého jazyka a matematiky :o).

ČJ

druháci i třeťáci – vymysli a napiš krátké říkadlo na téma Velikonoce

M

druháci – pracovní sešit – dokončit str. 31

třeťáci – pracovní sešit 27/1

12.dubna

Dnes úkoly nemáme, ale stále si doma nahlas čtěte. Tento týden nás velmi potěšili druháci, protože dokázali ostatní děti velmi zaujmout svým referátem.

Bohužel kvůli špatnému počasí a velké zimě posunujeme Velikonoční jarmark na středu 17.dubna v 16 hodin. Má být daleko tepleji, tak si to i lépe užijete.

Krásný víkend všem :o).

11.dubna

Zítra nás čeká Velikonoční jarmark a s ním naše vystoupení :o)

Dnešní úkoly jsou z češtiny a z matematiky.

ČJ

2-podle prac.sešitu 66/4 do domácího na písmena B,D

3-prac.sešit 45/6 a,b

M

2- prac.sešit 58/1,7

3- prac.sešit 20/1,4

10.dubna

Máme za sebou tvořivé dílny – děkujeme všem maminkám a dětem za pomoc při “tvoření” výrobků na jarmark :o).

Také máme za sebou třičtvrtěletní písemky z maqtematiky a českého jazyka.

Úkoly dnešní dne :

ČJ

druháci – prac. sešit str 13

třeťáci – prac. sešit 20/2

M

druháci – prac.sešit 32/2

třeťáci – prac. sešit 22/1

9.dubna

Tak písemnou práci z matematiky máme zdárně za sebou, Nikolka s Natálkou si ji napíší příští úterý a zítra nás čeká písemná práce z češtiny.

Do ČJ dnes úkol nedávám, opakujte si vše, jak jsme si procvičovali.

M

druháci – pracovní sešit 51/2

třeťáci – pracovní sešit 30/2

8.dubna

V sobotu se vám vystoupení moc povedlo, čeká vás všechny sladká odměna :o).

Protože tady máme další čtvrtletí, čeká nás tento týden čtvrtletní písemná práce z matematiky a češtiny. Opakujte si, prosím, doma učivo.

M – opakovat si, píšeme zítra :o)

ČJ

druháci – napiš 15 podstatných jmen

třeťáci – napiš co nejvíce (alespoň 15) částic a citoslovcí

4.dubna

Dnes nás čeká úkol do ČJ.

druháci – pracovní sešit 31/4

třeťáci – pracovní sešit 27/5

Dnes jsme opět trénovali na naše vystoupení. Už nám to docela jde, tak ať se nám to v sobotu hezky povede :o)).

3.dubna

Úkoly dnešního dne :

Český jazyk

Druháci – 76/10 pracovní sešit

Třeťáci – 26/3 prac.sešit

Matematika

Druháci – 31/4 pracovní sešit

Třeťáci – 27/5 prac.sešit

1.dubna -Apríl!!

Další slunečný jarní víkend za námi :o).

A vystoupení pro důchodce a Velikonoční jarmark před námi – proto musíme vše ještě pořádně natrénovat. Kdo hraje na hudební nástroje, nosit s sebou do školy, prosím!

Dnes mají druháci i třeťáci úkol do ČJ stejný :

Napiš alespoň 10 slov citově zabarvených – lichotivých a ke každému z nich jedno slovo neutrální do domácího sešitu.

př. městečko – město

M

druháci – pracovní sešit 33/4

třeťáci – pracovní sešit 17/1

V tomto týdnu budou třeťáci psát ve středu velkou písemku z angličtiny a ve čtvrtek z prvouky. Příští týden budou psát všichni čtvrtletní písemku z češtiny a z matematiky, tak se učte, ať máte pěkné známky.

Tak vzhůru do nového týdne !!

28.března

Děkuji všem dětem za krásný a nezapomenutelný Den učitelů :o)))))

Nezapomeňte, že zítra ve 2.vyučovací hodině je recitační soutěž !!!!

27.března

Dnes máme úkoly do českého jazyka a matematiky.

ČJ

druháci – pracovní sešit 71/1

třeťáci – pracovní sešit 17/d,e

M

druháci – pracovní sešit dokonči stranu 33

třeťáci – prac. sešit dokonči stranu 24

26.března

Dnes máme úkol do matematiky

druháci : Pracovní sešit 26/4

třeťáci : Pracovní sešit 12/6

Třeťáci se naučí nová slovíčka do angličtiny – budu si ověřovat vaše znalosti !

25.března

A máme za sebou první opravdový jarní víkend :o)).

úkoly do ČJ:

druháci – pracovní sešit str 61 – dopsat

třeťáci – “Slovesa” – naučit se podle zápisu + pracovní sešit 22/6

úkoly do M :

druháci – pracovní sešit-dokončit tabulky na str. 26/1

třeťáci – pracovní sešit str. 17/1

21.března

Další krásný jarní den a zítra nás čekají Šikulové :o).

Domácí úkoly máme z českého jazyka a matematiky.

ČJ

2.třída – dopsat abecední seznam podle učebnice str. 54,55

3.třída – dopsat podle učebnice str. 28 – podstatná jména

M

2.třída – pracovní sešit str. 15/7

3.třída – pracovní sešit str. 23/5

20.března

A už tady máme jaro – hurrá!!!!

Dnes měly děti také zajímavé vyučování. Dopoledne proběhla beseda, pořádaná Centrem pro rodinný život Olomouc, na téma “Jak spolu mluvíme” a také jsme v prvouce poznávali s první a druhou třídou venku jarní květiny (zítra to čeká na třeťáky).

Třeťáci mají úkol do ČJ :

z učebnice do sešitu na str. 97, cv. 5

Už se blíží pátek a s ním Šikulové ! Kdo to ještě neudělal, přineste si ,prosím, do školy staré tričko po tatínkovi, může být klidně barevné, i s nápisem(jakékoliv) – bude se z něj vyrábět taška :o).

19.března

Dnes nás čekají úkoly do českého jazyka a matematiky :o)

ČJ – 2.třída : 51/1 a) z učebnice do sešitu

  • 3.třída : 53/5 a) z učebnice do sešitu

M – 2.třída – Vymysli a vypočítej 10 příkladů na násobení 5

  • 3.třída – učebnice (domácí sešit) 59/7

18.března

Vítám všechny po slunečném víkendu. Nezapomeňte prosím nosit 15 Kč na středeční akci. Noste také kraslice, potřebujeme je na výrobky na Velikonoční jarmark ! Třeťáci, učte se slovíčka do angličtiny, musíme je umět i správně napsat ! Opravte si chyby v pracovním sešitě z matematiky, prosím !

Dnes si děti doma dokončí vypravování na téma Velikonoce u nás doma.

11.března

Vítám všechny v dalším novém týdnu, který bude tak trošičku písemkový. Čeká nás písemečka na opakování z českého jazyka, matematiky, prvouky a třeťáci z angličtiny :o).

Dnešní úkoly :

ČJ – druháci – učebnice str 47 – správně přečíst a umět zařadit

  • třeťáci – pracovní sešit 19/11 a)

M – druháci – pracovní sešit 39/4

  • třeťáci – pracovní sešit 11/6

7.března

Připomínám, aby děti zítra uměly básničku do čtení a nezapomeňte si také sportovní oblečení a boty do tělesné výchovy!!

Dnešní úkol : Dokončete si vše do ČJ !!

4.března

A je tady nový týden :o)

Úkoly na zítřek :

ČJ – obě třídy – popis zvířete “Moje zvíře”

M

2.třída – zopakovat násobilku 2,3,4 a 5

3.třída – zopakovat násobilku 6,7,8,9, a 10

27.února

Domácí úkoly :

ČJ – 2.a 3.třída – Vymysli a napiš krátkou báseň o jaru

M

2.třída – vymysli 10 příkladů na násobení 3

3.třída – vymysli 20 příkladů na násobky 8 a 9

26.února

Dnešní domácí úkoly :

ČJ


2.třída -UČEBNICE /, aBECEDA

3.třída – pracovní sešit 13/d

M

2.třída – pracovní sešit

go to ajlee