2.+3. třída

14.prosince

Krásný adventní víkend ! Podívejte se, prosím, dětem do deníčků, mají tam informace, týkající se příštího týdne. Děti čeká v pondělí plavání, v úterý zážitkový stan, ve středu výlet do Olomouce a také se někteří dnes fotili.

Mějte se krásně předvánočně :o)

13.prosince

A máme tady sv.Lucii. Chválím všechny děti za včerejší vystoupení !

Úkoly pro dnešní den :

ČJ

Ve větě :

“Už se těším, až k nám přijde Ježíšek.” určí :

2.třída – samohlásky, souhlásky a počet slabik ve slovech

3.třída – Vytvoř z této věty oznamovací větu rozkazovací, tázací a přací.

M

Vypočítej předepsané příklady na odčítání dvouciferným číslem – každá třída má své předepsané.

V angličtině jsme se učili nová slovíčka, děti se je do příští hodiny naučí.

Nezapomínejte doma číst !

12.prosince

Dnes je Vánoční zvonkování, proto nemáme žádný domácí úkol.

11.prosince

Na zítřek se všichni dobře vyspěte, ať si užijete Vánoční zvonkování. A rodiče, držte, prosím, dětem pěsti, ať se vše zdaří !

Dnešní úkol do matematiky:

2.třída – vymysli a vypočítej 5 příkladů na odčítání dvouciferných čísel

3.třída – 10 příkladů totéž

Přeji pěkný adventní den :o)

10. prosince

Vítám všechny v dalším adventním předvánočním týdnu :o).

Už pozítří nás čeká Vánoční zvonkování a naše Cesta do Betléma.

Dnes po plavání čeká děti úkol z ČJ.

.priV nadiktovaných slovech určují druháci samohlásky a souhlásky, třeťáci u těchto slov navíc označují kořen slova, předponovou a příponovou část.

Nalaďte se předvánočně a přijďte se ve středu v 16 hodin podívat na své děti, které budou vystupovat a zároveň si můžete zakoupit na jarmarku nějakou drobnost. Díky šikovným maminkám a babičkám, které přišly na Vánoční tvoření, máme spoustu krásných výrobků. Ještě jednou děkujeme.

7.prosince

Přeji všem krásný víkend a děkujeme všem maminkám a babičkám, které přišly na včerejší vánoční tvoření a vytvořily spoustu krásných výrobků.

Ve středu nás čeká Vánoční zvonkování, musíme ještě doladit kostýmy a také se doma podívejte, co by králové a pastýři mohli ještě Ježíškovi donést do Betléma.

Užijte si magický adventní čas :o)

6.prosince

Dnes se těším na setkání při tvoření na jarmark !

Taky byl dnes u nás ve škole Mikuláš s čerty a anděly! I když to bylo dramatické, nakonec vše dobře dopadlo :o)

Někdo má počítání navíc, jiný má úlevu od Mikuláše.

Dnešní úkoly :

Všichni si dopíšou opravy diktátů !!

ČJ

2.třída – pracovní sešit 53/3 – dokončit doplňovačku

3.třída – 44/2 z učebnice do sešitu

M

2.třída – vymysli a vypočítej 5 příkladů na sčítání a 5 na odčítání dvouciferným číslem

3.třída – vymysli a vypočítej 5 příkladů na násobení a 5 na dělení 6,7,8 nebo 9

5.prosince

Ať vám všem dnes Mikuláš s čertem a andělem přinesou hodně dobrot a co nejméně uhlí a brambor !!

Za týden je vystoupení, proto, prosím pilně trénujte texty :o)

Zítra se na Vás, rodiče, moc těšíme při společném tvoření na školní jarmark. Přijďte kdykoliv, jak Vám vyjde čas od 15.hodin. Předem díky za spolupráci :o)

Úkoly dnešního dne:

ČJ

2.třída

Napiš 10 slov a vyznač červeně samohlásky a modře souhlásky

3.třída

Vymysli 10 slov a vyznač u nich barevně kořen, předponu, příponu a koncovku

M

2.třída

Vymysli a vypočítej 10 příkladů na odčítání dvouciferným číslem do 100

3.třída

Vymysli a vypočítej 15 příkladů na odčítání dvouciferným číslem do 100

4.prosince

A po plavání vzhůru do práce. Pilně nacvičujte koledy na Vánoční zvonkování !

Dnešní úkoly :

ČJ

2.třída – do sešitu 44/2

3.třída -do sešitu 72/5 a)

3.prosince

Všechny moc vítám po víkendu. A už tady máme prosinec, Mikuláš je za dveřmi. Věřím, že se všem líbilo rozsvícení vánočního stromu, který navodil tu pravou adventní atmosféru :o)

Učení a domácí úkoly nás však neminou, zdaleka ještě nejsou prázdniny, proto vzhůru do práce !

ČJ – 2.třída – napiš do sešitu 10 slov, obsahujících dvouhlásku au,ou,eu, zakroužkuj ji a rozděl na slabiky

ČJ – 3.třída – 15 slov totéž + opakovat si vyjmenovaná slova po M

Pěkný den všem :o)

29.11.

Ve škole už máme pravou předvánoční náladu. Za pár dní je tady Mikuláš. Přesto nás však čekají domácí úkoly :o)

ČJ

2.třída – z učebnice do sešitu 54/7 a)

3.třída – z učebnice do sešitu 32/1 c) doplňovací cvičení + opis

28.11.

Vítám všechny v mrazivé středě :o)

Vánoce se blíží, přesto však nesmíme usnout na vavřínech :o)

Úkoly pro dnešní den :

ČJ

2.třída – napiš do sešitu 10 slov a k nim slova citově zabarvená

3.třída – napiš do sešitu 20 slov a k nim slova citově zabarvená

M

2.třída – napiš do sešitu číselnou řadu 100 – 150

3.třída – napiš do sešitu číselnou řadu 250 – 300

Třeťáci, stále si opakujte vyjmenovaná slova a také násobilku. Stále chybujeme v příkladech, kde jsou násobky 7 a 8 !!

Přidávám úkol ze čtení: (druháci)

četli jsme  pohádku O sněhulákovi, který zatoužil po vzdělání -kluci vám ji mají dnes přečíst ještě jednou (uvidím zítra, jestli zvládnou celou-když ne, pomozte jim a čtěte společně. Popovídejte si o ní. Položte vždycky nějakou otázku, ať vidíte, zda vnímají a ví o čem četli. Přeji hezké předvánoční počteníčko…..:))))) Sch.

27.11.

Dnes nás navštívil pan hasič, proto máme dnes úkol jen do matematiky.

Žáci 2. a 3.třídy vypočítají zadané příklady.

26.11.

Vítám vás všechny v novém pracovním týdnu a posílám malé úkoly do českého jazyka :o)

2.třída – napsat do domácího sešitu 10 slov, obsahujících ž a š

3.třída – učit se vyjmenovaná slova po M podle tabulek, které jsme si vytvořili

22.11.

Nezapomeňte na domácí úkoly z matematiky a českého jazyka! Jinak připomínám, že v pondělí jedeme na plavání. Nezapomeňte si plavky, ručník a dívky koupací čepici!

21.11.

Připomínám třídní schůzky ve čtvrtek 22.11. mezi 14. a 17. hodinou.

Prosím, aby děti ještě více četly a procvičovaly si také hlasité čtení.

Kdo ještě neodevzdal lékařský posudek na kurz plavání, ať to prosím udělá do konce týdne. Děkuji a těším se na setkání.

15.11.

Tak máme za sebou 1.čtvrtletní práci z matematiky a českého jazyka. Získali jsme také několik známek z prvouky a angličtiny. Dnes nás čeká jen malý úkol do češtiny.

Nacvičujeme krátký příběh ze života v Betlémě, proto prosím rodiče, zda nemají např. velké šátky, dlouhé sukně atd. Některé děti budou králové, pastýři,….,ponesou ovečky(plyšáky), kůže, různé dary pro Ježíška,…

Předem děkuji za spolupráci :o)

13.11.

Blíží se čtvrtletní opakovací písemné práce. Proto se doma podívejte na letošní učivo.

ČJ

2.třída – zopakovat si psaní i,í,y,ý,u,ú,ů

3.třída – zopakovat si vyjmenovaná slova po B a L

M

2.třída – opakujte si sčítání, odčítání, porovnávání, rozklady čísel

3.třída – zopakujte si násobilku 6,7,8,9,10

12.11.

Vítám vás po víkendu a přeji krásný listopadový týden. V tomto týdnu budeme psát čtvrtletní písemnou práci z matematiky, proto si, prosím, zopakujte vše, co jsme se letos naučili.

Čekají nás domácí úkoly :

ČJ

2.třída – napiš do sešitu celou abecedu – velká i malí písmena

3.třída – napiš vyjmenovaná slova po b, l

M

2.třída – napiš 5 příkladů na odčítání

3.třída – napiš 5 příkladů na dělení 6

5.11.

ČJ

2.třída – 30/1 z učebnice do sešitu

3.třída – 39/5 z učebnice do sešitu

M

2.třída – pracovní sešit 61/5

3.třída – dopsat příklady z tabule a vypočítat

1.11.

Vítám všechny v měsíci listopadu a posílám několik malých úkolů.

ČJ

2.třída – 47/3 v pracovním sešitě

3.třída – 26/14 v pracovním sešitě

M

2.třída – Pracovní sešit 51/2

3.třída – Pracovní sešit 31/1-10

31.10.

Moc všechny zdravím po podzimních prázdninách a chválím všechny děti za krásné vystoupení ke 100.výročí státu.

I v poslední říjnový den nás čekají malé úkoly.

ČJ

2.třída – Pracovní sešit 43/1

3.třída – Vymysli krátkou básničku na vyjmenovaná slova po b (nemusí být použita všechna)

M

2.třída – Pracovní sešit 62/2

3.třída – Z učebnice do sešitu 44/6

23.10.

A čekají nás domácí úkoly :o)

ČJ

2.třída – pracovní sešit 42/1

3.třída – pracovní sešit 27/18

M

2.třída – pracovní sešit 47/6

3.třída – z učebnice do sešitu 41/2

17.10.

Nezapomeňte na zítřejší Jablíčkování !

Domácí úkoly:

ČJ:

2.třída – pracovní sešit 39/1

3.třída – pracovní sešit 25/12

16.10.

2.třída

ČJ – pracovní sešit 37/4

M – pracovní sešit 43/1

3.třída

ČJ – z učebnice do sešitu 38/2

M – z učebnice do sešitu 27/1

11.10.

Dnes máme úkoly dokončovací :o)

Druháci i třeťáci si doma dokončí svůj příběh do literárární soutěže Pohádka skřítka Podzimníčka a přinesou jej zítra do školy, protože Jablíčkování se nám již blíží.

Máme také úkol do matematiky:

2.třída – dokončí tabulku na str. 40 v pracovním sešitě

3.třída – dopíše si do sešitu z učebnice 39/3

9.10.

Domácí úkoly :

2.třída

ČJ – pracovní sešit 29/3,4

M – pracovní sešit 39/2

3.třída

ČJ – pracovní sešit 9/3 (opakování)

M – pracovní sešit 22/1,2,3,4,5(opakování)

Třeťáci si nezapomenou zopakovat angličtinu, zítra píšeme na slovíčka krátkou prověrku.

8.10.

Vítám všechny v novém pracovním týdnu. Podívejte se na nová slovíčka v angličtině, budeme psát malý testík.

ČJ

2.třída – číst z učebnice na str. 21/A

3.třída – z učebnice 33/12 do sešitu

M

2.třída – pracovní sešit 21/6

3.třída – z učebnice 36/7 do sešitu

4.10.

ČJ

2.třída – druháci si zopakují slabiky a druhy vět

3.třída – třeťáci se začínají učit vyjmenovaná slova, do zítřka se naučí vyjm. slova po B, jsou v učebnici na str. 36

M

3.třída – na zítřek se třeťáci naučí násobky čísla 6 a zopakují si násobky č. 10

2.10.

A opět pár malých úkolů. Velmi děkuji všem dětem a jejich rodičům za přinesené přírodniny do pracovních činností.

ČJ

2.třída – pracovní sešit 27 /3

3.třída – z učebnice do sešitu 23/4

M

2.třída – pracovní sešit 27/3

3.třída – pracovní sešit 18/6

1.10.

A už máme nový měsíc, proto vzhůru do práce :o)

Domácí úkoly :

ČJ

  • 2.třída – pracovní sešit 26/2
  • 3.třída – z učebnice do sešitu 22/3

M

2.třída –  pracovní sešit 25/5

3.třída – z učebnice do sešitu 32/9

26.9.

Úkoly na čtvrtek :

ČJ – 2.třída – pracovní sešit 23/3

– 3.třída – pracovní sešit 18/28

M – 2.třída – pracovní sešit 22/3

– 3.třída – 26/3 z učebnice do sešitu

25.9.

Úkoly na zítřek :

ČJ – 2.třída – 21/2 pracovní sešit

3.třída – 20/3 z učebnice do sešitu

20.9.

Dnes chválím třeťáky za příběh, který dokázali vymyslet a vyprávět jej svým kamarádům podle osnovy.

Úkoly na zítřek :

ČJ – 2.třída – 17/3 v pracovním sešitě

3.třída 17/4 v učebnici-přepsat do sešitu

M – 2.třída – 16/1 pracovní sešit

– 3.třída – 22/7 z učebnice do sešitu

19.9.

A už je září v druhé polovině. Druháci se nyní zaměří na odčítání a třeťáci trochu zapomněli násobilku. Musíme tedy začít procvičovat také doma.

Úkoly na zítřek :

ČJ – 2.třída – 15/4 v pracovním sešitě

– 3.třída – 17/2 přepsat z učebnice do sešitu

M – 2.třída – 15/1 v pracovním sešitě

– 3.třída – 9/6 v pracovním sešitě

A nezapomeňte,že zítra jsou třídní schůzky! Těšíme se na všechny!

18.9.

A máme tady opět domácí úkoly:

ČJ – 2.třída

13/2 pracovní sešit

3.třída

5/13 pracovní sešit

M – 2.třída

12/2 prac.sešit

3.třída

5/4 prac.sešit

17.9.

Tak už máme za sebou Týnské hody a moc chválím všechny děti, které hrály pohádku O Budulínkovi! Bylo to moc krásné. Teď však znovu do práce. Úkoly na zítřek:

ČJ – 2.třída

4/2 – pracovní sešit

– 3.třída

5/12 – pracovní sešit

M – 3.třída

6/4 – a,b – pracovní sešit

13.9.

Dnes chválím všechny třeťáky za přinesené knihy a za dopis, který napsali panu starostovi!

Nezapomeňte, že zítra máme rozvrh ze středy! Přineste si ČJ, M, AJ a PRV, 5.hodinu budou mít třeťáci čtení a druháci nepovinnou angličtinu.

ČJ – 2.třída

9/2 – pracovní sešit

– 3.třída – strana 4 v prac. sešitě – doplnit celou stranu

M – 2.třída

10/1 – pracovní sešit

– 3.třída – učebnice 12/4 do sešitu

12.9.

Dnes jsme byli vyzkoušet krásné herní prvky v Rodinném parku v Týně a věřím, že se vám to moc líbilo.

Všichni mají stejný úkol – přečíst alespoň 4 stránky své oblíbené knihy a knihu zítra přinést do školy.

11.9.

Dnes nás také čeká několik malých úkolů. A zítra nezapomeňte, že máme páteční rozvrh !

ČJ : 2.třída – pracovní sešit 6/3

3.třída – pracovní sešit 3/7  b)dokončit, 3/8

M : 2.třída – 7/1

3.třída – pracovní sešit 4/2

Pro nemocné (Jožka) – ČJ – učebnice str. 7/b,str. 8

M – 7/5, úlohy str.8, geometrie – geometrické tvary v pracovním sešitě vzadu – viz.geometrie

10.9.

Věřím, že jste si o víkendu pěkně odpočinuli a teď vzhůru do nového týdne! Dnes nás čekají malé úkoly.

ČJ: 2.třída – učebnice – přečíst na str. 7 cv. B1 (není psací)

3.třída – pracovní sešit na str. 3 cv. 7 a

M : 2.třída – pracovní sešit 6/4 a

3.třída – učebnice 8/1 (píšeme do sešitu !)

6.9.

Domácí úkoly :

M : 2.třída – str.6/cv.3 (pracovní sešit)

3.třída – str.6/cv.7 (do sešitu)

5.9.

Milí žáčci,

dnes nás čeká několik malých úkolů. Určitě je hravě zvládnete :o).

ČJ :  2.třída –  str.4 – Frýdina básnička (umět správně přečíst)

3.třída – str. 6/cv.1 – Hádanka na uvítanou

M:  2.třída – str.5/cv.1

3.třída – prac. sešit str. 4/cv.1

Čtenářský deník : 3.třída – Knihomol Emil – úkol 6

– Přečíst 3 stránky oblíbené knihy a nechat podepsat rodičem v sešitě

Milí žáci a rodiče,

vítám vás na stránkách 2. a 3.třídy. Tady se dozvíme, jaké máme domácí úkoly.

Přeji všem úspěšný start do nového školního roku :o)

Martina Maléřová

ikonaikona334

go to ajlee