3. ročník

Český jazyk

12.1. – Vyjmenovaná slova – Z, B, L. Podstatná jména – rod, číslo. Slovesa – umět vyhledat ve větě. Číslovky – poznat v textu. Opakování učiva ze 2 třídy – souhlásky, samohlásky, abeceda.

15.1. 2024 – POLOLETNÍ PRÁCE – vyjmenovaná slova po Z, B, L. Rod podstatného jména – mužský, ženský, střední. Slovesa – co osoby, věci, zvířata dělají – určit a poznat ve větě, číslovky.

20.12. Lada – zima, vyhledat podstatná jména, vypsat do sešitu a určit rod podstatného jména

20.12. určování rodu podstatných jmen: mužský, ženský, střední – opakování

18.-21.12. – Vyjmenovaná slova po L

15.12. procvičování vyjmenovaných slov po B, po Z. učebnice str. 23 – všechna cvičení. Str 67 cv B – 1,2,3, cv, Z, B – 1, 2, 3

8.12. ČJ – vyjmenovaná slova po B – cvičení v pracovním sešitě str 18, 21 a strana 22 cv. 6 – osmisměrka

Pranostika – Není-li prosinec studený, příští rok bude hubený.

28.11. – tento týden – vyjmenovaná slova po B a cvičení v pracovní knize

24.11. – Pracovní sešit – str 17 + čtení – tajenka s dopomocí učitele – Kateřina Alexandrijská

psaní – cvičení písmen T, t, f, z – viz obrázek

20.11. podstatná jména: určování rod, číslo.

Geometrie

18.12. Opakování – úsečka, rýsování úseček dané délky s přesností na mm. Převody jednotek délky – mm, cm, dm, m, km . Vánoční akce: měření délek všeho co mne zajímá..např: KOlik cm, dm, m?? sněhu napadlo? 🙂

7.12. Rýsování úseček – s přesností na mm

27.11. – jednotky délky – km, m, dm, cm, mm

převody délky – nakreslit ruku, aby bylo vidět, že mezi prstem a ukazováčkem je největší vzdálenost – tam je tudíž 1000x 🙂

23.11. – Různoběžky, rovnoběžky – průsečík – pracovní sešit str. 41 – vypracovat vše

Matematika

Minutovky: děti mají na každý týden dvojstranu na výpočet minutovek. Minutovky slouží k domácímu procvičování. Každý pátek minutovky vybírám, v pondělí je dostanou zpět.

11.1. 2024 – pololetní práce za M – násobilka 6-9, zaokrouhlování na 10, slovní úlohy – geometrie – přímka, úsečka s přesností na mm, jednotky délky

18.-21.12. Opakování – násobilka 6.-9., slovní úlohy, zaokrouhlování

15.12. – procvičování násobilky 1 -10. Slovní úlohy. Digitální kompetence: práce s tabletem, zapnutí, vyhledání webové stránky a on line procvičování. www.onlinecviceni.cz

1.12. Zaokrouhlování jednotek na 10

29.11. – procvičování násobení , dělení – 6.-9. Slovní úlohy.

22.11. – procvičování násobilka 2.- 9. – obchod, nákupní list. Individuální procvičování.

20.11. – opakování násobilka 1 -8, dělení, slovní úlohy. Geometrické útvary (kruh, obdélník, trojúhleník, čtverec), Délka přímky, označení body – měření délky.

Písemka – úterý 21.11.

16.11. Práce s pracovním sešitem str 26-27. DÚ. str 28 cv, 1, 3, 5. Děti můžou v rámci tréninku počítat v pracovním sešitě vše co nemají dopočítané do strany 29 🙂

15.11. Násobilka 8 – vysvětlení, práce s pracovním sešitem, Procvičování.

13.11. Násobilka 7 – vysvětlení, učení nápodobou – obchod, zápis do sešitu.

Prvouka

18.12. Vánoční zvyky a obyčeje. Tradice – názorné rozkrojení jablíčka 🙂 Děti si během štědrého dne (nebo mimo něj) mohou zkusit různé tradice, např. pouštění lodiček ze skořápek od ořechů a pozorovat co se stane…Mohou si najít v knize nebo na internetu, co znamená když se lodička drží uprostřed nebo naopak když se drží u kraje nádoby s vodou.

7.12. Lidé kolem nás – co kdo dělá. Povolání, kdo pracuje vevnitř, kdo pracuje venku – práce fyzická, práce duševní. Každá práce je důležitá. Co dělají rodiče, čím chci být já?

27.11. – Rozdílnosti mezi lidmi

24.11. – členové blízké a vzdálenější rodiny, vztahy…máma a táta – rodiče (manželé), bratr+sestra (sourozenci),babička+dědeček(prarodiče), teta, strýc, bratranec, sestřenice, švagr, švagrová – doplněno o anglické názvy 🙂

20.11. – členové rodiny

13.11. Rodina – co je to rodina, jaký význam má rodina. DÚ. str 24, cv 5.

3.11. PRVOUKA – Státní znaky , sousední státy a jejich hlavní města. Určení světových stran. 6.11. – Test

Angličtina

10.1. 2024 – pololetní práce z AJ – hlásky a slovíčka z kapitol E,C/K, CK, O, H, M – can/can’t, have/don’t have, I’m/I’m not

29.11. – procvičování slovesa HAVE v pracovním sešitě. Zápor DON’T HAVE…. Vazba – WHERE IS ….? Předložky – in, on, at, under

28.11. – sloveso HAVE – slovíčka hláska H

22.11. – básnička – I’m a little snowman, Snowflakes, snowflakes

21.11. – opakování na ppísemnku: Zapís: I can…… I can’t……/ Can you….? Yes, I can x No, I can’t. Slovíčka. Předložky: IN, ON, AT

20.11. – opakování: slovíčka hláska O, E, C, CK, H. modální sloveso CAN x CAN’T, Otázka…Can you ….? Odpověď: Yes, I can./No, I can’t. Can it…..? Yes, it can/ No, it can’t.

16.11. – dokončení pracovního sešitu hláska O. Předložka ON. Básnička: I’m a little snowman

15.11. – poslech, konverzace

TEST – 22.11. – hlásky, CK, K, O, CAN, CAN’T, předložky IN, ON, AT + všechna slovíčka opakovat 🙂

13.11. – nová hláska O – práce s pracovním sešitem, nová slovíčka. Opakování can/can’t – konverzace, procvičování.

2.11. Domácí úkol – Grade 2 – str. 16 – doplnit chybějící hlásku, cvičení Srdíčko – naučit slovíčka

1.11. – Grade 2 – str 14 – nová slovíčka SNACK, STICK, TICK, SICK + slovesa PACK, PICK, KICK, PECK, TICK,. Opakování modální sloveso CAN/CAN’T. Vazba I can / I can’t.. Otázka: Can you …? Odpoveď: Yes I can. No, I can’t. Slovesa opak.: IS, ISN’T, WALK, RUN, JUMP, SLEEP, FLY, DANCE, SWIM, SLIP, SKIP, DRINK, SNAP, PAT, SING, TALK, EAT, WANT. Opakování slovíčka Grade 1 – Grade 2.

12.10 – opakovat nová slovíčka – hláska C-CK, trénovat i psaní slovíček, opakovat slovíčka i z knihy Jolly Phonics Grade 1

naučit se básničku – Hallo Autumn – 16.10.

TEST – opakování slovíček – hlásky E, C, K – Grade 2, It is a…. It is an…. zopakovat všechna slovíčka Grade 1. ( děti většinou umí, stále opakovat) 12.10. mini test – oprava termínu(v úkolníčku uvedeno 11.10)