4. ročník

Matematika

Minutovky: děti mají na každý týden dvojstranu na výpočet minutovek. Dvojstrana je značená vpravo dole datumem, do kdy je potřeba vypočítat. Minutovky slouží k domácímu procvičování. Každý pátek minutovky vybírám, v pondělí je dostanou zpět.

12.1. POLOLETNÍ PRÁCE

Aritmetika

 – porovnávání čísel (větší, menší, rovná se)

 – sčítání a odčítání

 – slovní úloha (viz vzorové testy)

 – písemné sčítání a odčítání

 – převody jednotek (délky, hmotnosti, času)

 – písemné násobení pod sebou

 – písemné dělení jednociferného čísla včetně zkoušky

 – Zapiš čísla např. sedmnáct tisíc tři sta dva

 – seřadit čísla od největšího po nejmenší 

 – násobení a dělení (10, 100, 1000) např.: 90 000 : 1 000 =

Angličtina

  • Povolání

  • Číslice desítky do 100
  • Hodiny – čas

13.11. Opakování na test (15.11.) – přítomný čas prostý, přivlastňovací zájmena jednot. čísla, stupňování přídavných jednosl. jmen – 2.st (3.st),množné číslo u podstatných jmen – nová látka

7.11. – Stupňování přídavných jmen jednoslabičných 2. st. (3.st.)

1.11. – opakování přítomný čas prostý – zápor, otázka. Přivlastňovací zájmena jednotného čísla. MY, YOUR, HER, HIS, ITS.

Slovesa: RUN, JUMP, WEAR, FLY, SLEEP, GO, MAKE, LOVE, LIVE, CLIMB, SLEEP, COOK, WALK, EAT, DRINK, DO, BAKE, BUY, DANCE, DRIVE, TALK, SPEAK, PLAY, TRY, CRY, WRITE, WORK, WATCH, WASH, KISS, FALL, CALL

  • 17.10 – děti si každý den píší slovíčka, která je třeba opakovat a učit se: některá slovíčka již znají, jiná jsou nová. Každý den přečíst, zopakovat.

test slovesa ve 3. os. j. č. – 17.10

Přítomný čas prostý

Tvar sloves 3. os.j.č. Přítomný čas prostý

Hallo autumn

naučit se básničku – 16.10. – zkoušení