5. ročník

Angličtina

  • POVOLÁNÍ
  • ČÍSLOVKY DO 100
  • HODINY – URČENÍ ČASU

13.11. Opakování na test (15.11.) – přítomný čas prostý, přivlastňovací zájmena jednot. čísla, stupňování přídavných jednosl. jmen – 2.st (3.st),množné číslo u podstatných jmen – nová látka

7.11. Stupňování jednoslabičných přídavných jmen – 2.st. (3.st)

1.11. – opakování přítomný čas prostý – zápor, otázka. Přivlastňovací zájmena jednotného čísla. MY, YOUR, HER, HIS, ITS.

Slovesa: RUN, JUMP, WEAR, FLY, SLEEP, GO, MAKE, LOVE, LIVE, CLIMB, SLEEP, COOK, WALK, EAT, DRINK, DO, BAKE, BUY, DANCE, DRIVE, TALK, SPEAK, PLAY, TRY, CRY, WRITE, WORK, WATCH, WASH, KISS, FALL, CALL

  • 17.10. – děti si každý den píší slovíčka, která je třeba opakovat a učit se: některá slovíčka již znají, jiná jsou nová. Každý den přečíst, zopakovat.

test – slovesa ve 3. os. j. čísla. 17.10.

Přítomný čas prostý

Tvar sloves ve 3. os. j. č. Přítomný čas prostý

Hallo autumn

naučit se básničku – 16.10. zkoušení