Aktuality MŠ

Informace pro rodiče: 

Sdružení rodičů a přátel školy zve

na závěrečnou schůzku v tomto školním roce,

která se uskuteční  ve středu 9. června,

v 15. 30 hod. na školním dvoře.

                                                                                                                                                   Za SRPŠ Zita Onderková

V pondělí 31.5. proběhne fotografování školních tříd/skupinek/sad.

Základní škola a Mateřská škola Týn nad Bečvou

nabízí

PROVOZ MŠ O PRÁZDNINÁCH

Termíny:

1. – 9. července 2021 ( 5. – 6. 7. – státní svátek, provoz není! 

23. – 31. srpna 2021

Poplatek za MŠ je 20 Kč /den.

Poplatek je nutné uhradit před nástupem na celou dobu pobytu a je nevratný.

Provoz MŠ BUDE PROBÍHAT PŘI POČTU 5 PŘIHLÁŠENÝCH DĚTÍ.

Přihlaste se nejpozději do 10. června 2021

Informace k otevření MŠ od 12.4.2021

Otevření mateřské školy pro předškoláky s povinným předškolním vzděláváním od 12.4.2021 . Pro ostatní mladší děti bude mateřská škola i nadále uzavřena.

V případě nepřítomnosti dítěte s povinnou předškolní přípravou v MŠ je nutná písemná omluva (viz Školní řád).

Vzdělávání bude probíhat formou denní docházky ve skupině max. 15 dětí. Nadále platí zvýšená hygiena. Předpokladem přítomnosti dítěte na prezenčním vzdělávání- nemá příznaky onemocnění COVID -19, a je negativně testovaný.

Zákonný zástupce má povinnost používat respirátor FFP2 po celou dobu pohybu v areálu školy.

Povinné testování dětí antigen. testy bude probíhat 2x týdně, v pondělí a ve čtvrtek v budově Muzea Bedřicha Smetany od 6:30- 7:45, proto počítejte při předávání dítěte s časovou prodlevou cca 20 minut. Zákonní zástupci si otestují své dítě za přítomnosti pedagogického pracovníka. Po otestování si rodiče děti odvedou do Mš.

Pokud nebude dítě v den testování přítomno, bude otestováno dodatečně v den jeho nástupu. Pokud rodič nebude souhlasit s testováním, dítě nemůže být přijato do MŠ.

V případě negativního výsledku je dítěti umožněno prezenční vzdělávání.
Dítě s pozitivním výsledkem antigenního testu není možné ve škole prezenčně vzdělávat. V tom případě škola vystaví potvrzení, že test vyšel pozitivně a rodič kontaktuje lékaře dítěte.

Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat, o případných změnách vás budeme informovat. Všem přeji pevné nervy a hlavně zdraví 🙂 🙂 🙂

MŠMT_Manuál_testováni_06_04_2021_k odesláníStáhnout

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

ZŠ a MŠ Týn nad Bečvou, Náves B. Smetany 195. Týn nad Bečvou, 731 32

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

bude probíhat od 2.května do 16. května 2021

Vzhledem k situaci s Covid-19 jsme nuceni, aby zápis proběhl bezkontaktně bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Proto si prosím potřebnou dokumentaci stáhněte na našich webových stránkách www.skolatyn.cz

Vytištěné a vyplněné dokumenty vložte do obálky s kopií rodného listu dítěte, kopií kartičky pojištěnce a nechte ji ve schránce školy do 16.května

(schránka je vedle brány na dvůr).

K zápisu do MŠ je potřeba vytisknout a vyplnit tři dokumenty (viz. níže). Jedná se o přihlášku dítěte do MŠ, evidenční list dítěte a čestné prohlášení. Momentálně není nutné mít přihlášku potvrzenou od lékaře, stačí doložit toto čestné prohlášení s kopií očkovacího průkazu. Vyplněné dokumenty spolu s kopií rodného listu a kartičky pojišťovny dítěte vložte do obálky a vhoďte do poštovní schránky školy. 

Přílohy

 

 

Distanční výuka pro předškoláky je zajištěna přes  skupinu na facebooku. 

 
Uzavření Mateřské školy dle usnesení vlády
Vážení rodiče, na základě rozhodnutí vlády ze dne 26.2.2021 – vyhlášení nouzového stavu na území České republiky, a to z důvodu ohrožení zdraví při výskytu koronaviru označeného jako SARA Cov-2, budou mateřské školy uzavřeny od 1.3.2021
Děkujeme za pochopení , přejeme Všem pevné nervy a hodně sil 😉
Informace k čerpání ošetřovneho najdete na
EPORTAL.CSSZ.CZ