Aktuality MŠ

Ve školce se objevily vši. Prosíme o důkladné zkontrolování vašich dětí. 

 

Plavání kdo má zájem o předplavecký výcvik napište se do seznamu.Plavaní bude od 23.11.2020. Cena 660 za výcvik a 500 za autubus.

Ve čtvrtek 8.10.2020 si děti donesou do školky 1 kus ovoce.

Angličtina bude ve čtvrtek 8.10.2020 v 12:30-13:30. Vybíráme na pomůcky 50kč.

 

Vážení rodiče, na základě dané situace prosíme, aby jste do budovy školy vstupovali s rouškou a nezdržovali se zde déle než je nutno. Děti budou nadále bez roušek, provoz není nijak omezen. Budeme dbát na dodržování hygieny. O dalších možných opatřeních Vás budeme včas informovat. 

 

 

Dne 3.9. budou v MŠ probíhat třídní schůzky od 16:00.

 

Do 30. 6. je ve školce běžný provoz.

Od středy 1. 7. začíná provoz prázdninový. Ten bude v červenci do 10. 7. a v srpnu od 24. do 31. 8.

v pondělí 29. 6. se chceme rozloučit s našimi předškoláky

 

Ve středu 17. června půjdeme na Helfštýn, kde divadlo Dětí odehraje interaktivní hudební pohádku O Balynce, dobrém štěněti. Vycházet budeme po svačince. Dejte prosím dětem do batůžku netekoucí pití a pláštěnku.

V pátek 19. června se budeme fotit. Fotíme se od 8:30. Nahlaste prosím do čtvrtku počet fotek, případně s kým se vaše dítě bude fotit.

Cena společné třídní fotky je 30,- Kč. Jednotlivé fotky (nebo se sourozencem či kamarádem) jsou za 25,- Kč kus.

 

Děti mají z častějšího umývání rukou suché ruce a někteří i ekzém. Doneste jim prosím do školky podepsané krémy na ruce. 

Protože pobýváme hodně venku, kontrolujte prosím děti, jestli nemají klíšťata.

Od 25. května opět otevíráme MŠ.

Základní informace týkající se otevření školky: 

Nástup do školky možný pouze od 7 do 7:30!! Kdo nutně potřebuje dovést dítě dříve, než v tento čas, kontaktujte prosím paní učitelku na telefonu 732 636 640 (pro upřesnění času v který budete dítě každý den vodit)

Bez čestného prohlášení nebude dítě do MŠ přijato, nazapomeňte ho v pondělí ráno donést a odevzdat paní učitelce. (Ke stažení níže)

Dítě nebude do MŠ přijato, pokud bude jevit jakékoliv známky nachlazení – rýma, kašel, teplota a další.

Z hygienických důvodů prosíme rodiče, aby dětem nedávali do školky z domu vlastní hračky, pití, svačinky apod!!!

Placení:

Peníze za pitíčka budeme vybírat každé pondělí od 1. června vždy za předchozí týden. Do sáčku vložte přesnou částku za týdenní pitný režim (55,- Kč) a ráno podepsané předejte učitelce.

Školkovné budeme vybírat 27. května v čase od 11:30 do 12. Opět přesnou částku vložte do obálky či sáčku a předejte učitelce v tento čas, případně ráno při příchodu do školky. Školkovné za duben a květen je 100,- Kč za měsíc. Plus 150,- Kč za školní tričko.

Moc se na Vás všechny těšíme.

Z hygienických důvodů prosíme rodiče, aby dětem nedávali do školky z domu vlastní hračky, pití, svačinky apod!!!

V rámci dodržení pitného režimu, jsme se rozhodli tuto situaci řešit nákupem balených pitíček na každý den. (Z hygienických důvodů je zakázáno nosit do školky vlastní pití z domu a hračky!!!) Na pitíčka vybíráme za období 25. května až 30. června 297,- ( 11,-/den). Pokud vaše dítě půjde do školky je nutné tuto částku uhradit! Když bude dítě některý den ve školce chybět, následující den dostane pitíčko s sebou domů. 

Doneste si prosím z domu igelitové pytle, do kterých dětem zabalíme osobní věci a oblečení ve skříňkách. Věci nesmí v šatně ležet volně.

Za měsíc duben a květen budeme vybírat školkovné ve výši 100,-/měsíc (udržovací poplatek). V měsíci červnu už bude školkovné v plné výši tj. 200,-/měsíc

Bezpečnostní pokyny:

Dítě nebude do MŠ přijato, pokud bude jevit jakékoliv známky nachlazení – rýma, kašel, teplota a další.

Prosíme o vyplnění čestného prohlášení (ke stažení níže), které v den nástupu odevzdáte ve školce. Tímto čestným prohlášením stvrzujete, že dítě v posledních dvou týdnech neprojevilo příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Také je potřeba zvážit, zda dítě nebo jakákoliv osoba žijící ve společné domácnosti nepatří do rizikové skupiny. Patří sem hlavně tyto faktory:

  • věk na 65 let

 

  • -chronické onemocnění plic

 

  • onemocnění srdce

 

  • porucha imunitního systému

 

  • těžká obezita, diabetes

 

  • onemocnění ledvin a jater

Je zakázán vstup rodičů (příp. prarodičů) do budovy školy, dítě si od vás převezme pedagogický pracovník u vchodu do budovy školy. Stejným způsobem bude probíhat také předání dítěte při jeho vyzvednutí.

Před budovou školy je nutné dodržovat pravidlo 2 metrového rozestupu a mít ochranu úst.

Při pobytu ve školce není rouška povinná.

Budeme co nejvíce pobývat na dvoře a na zahradě, proto prosím přizpůsobte oblečení počasí (kšiltovky, v případě deště pláštěnka, gumáky, apod…)

Prosíme rodiče, aby také uhradili  částku 150 Kč za školní trička. Děti je dostanou hned po příchodu do školky.

K zápisu do MŠ je potřeba vytisknout a vyplnit tři dokumenty (viz. níže). Jedná se o přihlášku dítěte do MŠ, evidenční list dítěte a čestné prohlášení. Momentálně není nutné mít přihlášku potvrzenou od lékaře, stačí doložit toto čestné prohlášení s kopií očkovacího průkazu. Vyplněné dokumenty spolu s kopií rodného listu a kartičky pojišťovny dítěte vložte do obálky a vhoďte do poštovní schránky školy, nejpozději do 16. 5. 2020. Děkujeme

Milé děti,

než se opět uvidíme ve školce máme pro vás pár úkolů. Ať vám to rychleji uteče. 

Milé děti

vydáme se společně na dobrodružnou výpravu do vesmíru. Vaším úkolem bude: 

  1. Namalujte nám obrázek z vaší cesty do vesmíru, nebo planety na kterou jste se vydaly
  2. Přečtěte si s maminkou nebo s tatínkem příběh Neznámá planeta“ 

3. Zkuste si vyplnit pracovní list a vybarvěte ho 

Pracovní list k příběhu Neznámá planeta – děti obtáhnou vytečkované tvary a obrázek vymalují

4. Vyrobte si z papíru stočeného do ruličky nebo z ruličky od toaletního papíru malou raketu s papírovou špičkou a křidélky. Ozdobte barvami, samolepkami podle své představivosti a fantazie

Paní učitelky si na vás nachystaly několik úkolů

Zazpívejte si doma písničku 

https://www.youtube.com/watch?v=07goMs1A1PE

Protáhněte si tělíčka s jogínky

Královský holub

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10953439378-joginci-v-prirode/bonus/20846-kralovsky-holub

Kobra 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10599861473-joginci/314292320060014

 Kohout

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10953439378-joginci-v-prirode/bonus/20851-kohout

Spící ptačí bojovník

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10953439378-joginci-v-prirode/bonus/20853-spici-ptaci-bojovnik

Pes

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10599861473-joginci/314292320060005

Děti z kroužku angličtiny

Zopakujte si písničky

Hello!

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8

Baby Shark

https://www.youtube.com/watch?v=GR2o6k8aPlI

A taky potrénujte barvičky, k tomu vám poslouží tato hra

http://www.english-time.eu/english-club/interaktivni-hry/9-colour-king-kral-barev/

Ve školce na vás čekají překrásná třídní trička. Budeme vybírat 150,- Kč zbytek ceny uhradíme z pastelkovného.

ZŠ a MŠ Týn nad Bečvou

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE – INFORMACE

Zápis se koná 1. až 30. dubna 2020.

Zápis se týká dětí narozených v termínu od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti, které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné školní docházky o jeden rok.

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Přihlášky můžete podávat do schránky vedle vchodu do budovy školy nebo poštou.

Zákonný zástupce má možnost udělení odkladu školní docházky.

Důležitá informace pro rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky:
I když budete žádat o odklad, podklady k zápisu musíte doručit. Žádost je nutno podat v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2020. Součásti žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zajistěte si tyto dokumenty již nyní, ať je můžete předložit spolu s žádostí.

Všechny potřebné dokumenty si můžete stáhnout na hlavní straně webu školy


Z preventivních důvodů kvůli zamezení šíření epidemie viru Covid – 19 bude od pondělí 16. 3. 2020 uzavřena také mateřská školka a školní jídelna.

Toto mimořádné opatření platí do odvolání, prosím sledujte aktuální zprávy na webu nebo facebooku školy, popřípadě vám rádi poskytneme informace na telefonu 580582815

– obědy budou automaticky odhlášeny

– tiskopisy nároku na ošetřovné si můžete vyzvedávat v MŠ