Družina

Provoz školní družiny je zajištěn denně od 6:30 – 8:00 a 11:00  do 16:00

Telefonní číslo na paní vychovatelku 774 876 243

 

Cena za ŠD pro školní rok 2023/2024 je 100,-/měsíc. Prosím o uhrazení vždy do 20. daného měsíce. (Družinu je možné zaplatit rovnou i na celý školní rok).

Jakékoliv změny (odchody z družiny, vyzvedávání jinou osobou) mi prosím nahlaste vždy písemně – Do deníčku, nebo SMS.

Do družiny na tento školní rok prosím přineste:

– 1x tahací papírové kapesníky

– 1x sirup

– 150,- na kopírování a další výtvarný materiál

– Podepsaný hrneček (pokud nemáte
z předchozího roku, nebo ze školky)

Děkuji.