Historie ZŠ 1788-1938

Počátky historie školy v Týně 1788 – 1938

Děti z Týna chodily až do roku 1787 do školy do Lipníka nad Bečvou. Školní docházka byla značně závislá na možnosti bezpečného přístupu do města, který zejména v deštivých obdobích, při rozvodnění řeky Bečvy, byl zdraví i životu nebezpečný. V těchto časech menší děti do školy vůbec nechodily, větší jen když voda v řece byla malá.

Proto dne 29. prosince 1787 se sešla komise, která rozhodla, že školní vyučování nadále bude v první školní budově v Týně, která byla užívána jako fara týnským duchovním správcem (dnes budova č.p.12 v ulici Kostelní).

Docházka do školy trvala od šest do dvanácti let a vyučovalo se od 1. listopadu do konce dubna dvakrát denně, od 1. května až do konce října jen odpoledne. Školní prázdniny trvaly 6 týdnů. Prvním způsobilým učitelem byl Jan Kolařík, který vedl úřední záznamy jazykem německým. Školní matriky byly vedeny od r. 1801. Od roku 1842 až do roku 1869 byla vedena Zlatá kniha výborných žáků školy. V roce 1875 byla stavěna nová školní budova (dnes budova č.p. 68 Náves B. Smetany).

 

Proměny obecné školy v Týně

Od roku 1788 byla zřízena jednotřídní obecná škola. V roce 1875 byla postavena nová školní budova (dnešní budova obecního úřadu). Od školního roku 1892 – 1893 byla jednotřídní obecná škola rozšířena ve školu dvojtřídní, včetně systemizace dvou učitelských míst – správce školy a mladšího učitele s jednou učírnou a bytem pro správce školy. Obec musela zajistit rozšíření budovy školy na dvě učírny i byty pro učitele. Při rostoucím počtu žáků se ve třídách začala postupně vytvářet oddělení, dělená školní výuka, někdy i v pronajatých místnostech soukromých domů v Týně.

Pro školní rok 1930 – 1931 bylo zapsáno 115 žáků. V tomto školním roce byla ustavující schůze prvního rodičovského sdružení. Nedostatek místa ve stávající školní budově řešilo obecní zastupitelstvo pronájmem a rychlou úpravou místností v soukromém domě č.p. 111, bývalém sirotčinci.

Od školního roku 1932 – 1933 na základě dohody obecního zastupitelstva a TJ Sokol byla I. třída umístěna v Sokolovně. Bylo také dovoleno žákům zdejší školy cvičiti v sále sokolovny. Místní školní rada musela zajistit topení a úklid sálu.

Po dlouhých jednáních a úvahách o rozšíření nebo nadstavbě stávající školní budovy, rozhodlo obecní zastupitelstvo 29.8. 1936 stavět novou školní budovu. Komisionelní jednání za účasti okresní školní rady nedoporučilo ke stavbě místo staré školy, ale jako vhodné stavební pozemky označilo p.č. 34 a 39 zvané „dvůr“.

 

Časový průběh stavby nové školní budovy:

– srpen 1937 bourání budovy starého dvora  (nájemní byty, chudobinec)
– listopad 1937 hrubá stavba nové budovy školy
– únor 1938 zahájeny vnitřní práce ve škole
– srpen 1938 stavba školy ukončena

Vynaložené náklady na stavbu školy zaznamenány ve výši 367.623,75 Kč. Dne 28. srpna 1938 byla nová škola slavnostně svěcena a otevřena. Od roku 1788 až do roku 1938 vyučovalo na obecné škole v Týně mnoho učitelů. Do historie školy i života v obci se významně zapsali dva učitelé – Karel Heinisch a Jindřich Sýkora.