O nás

Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Týn nad Bečvou.  

 

NAŠE ŠKOLIČKA

   Naše škola je malá, vesnická, malotřídní škola, která vzdělává děti od mateřské školy až do 5. ročníku 1. stupně ZŠ. V letošním školním roce vzděláváme  27 dětí v MŠ a 31 žáků, 13 dle § 41 zákona č. 561/2004 Sb. v ZŠ. Škola prošla v roce 2007 celkovou rekonstrukcí.

Naše třídy, učebny i ostatní prostory jsou vybaveny moderním nábytkem a doplňky,  jsou pestré, veselé a vyzdobeny tak, aby v nich bylo příjemně jak  žákům, tak i pedagogům.

Máme tyto součásti:

 • Mateřská škola
 • Základní škola
 • Školní družina
 • Školní jídelna

Jsme školou, která ve svém vzdělávacím programu nabízí OTEVŘENOST. Máme na mysli otevřenost vůči žákům, rodičům i široké veřejnosti. Žáka bereme
jako partnera, respektujeme ho jako osobnost, ke  každému žákovi přistupujeme individuálně. Klademe důraz na samostatnost, vlastní rozhodování, tvůrčí práci, rozvoj myšlení, odpovědnost v rozhodování – cílem je všestranný rozvoj osobnosti každého dítěte.

Vize otevřenosti velmi úzce souvisí s komunikací. Komunikaci a vztahy uvnitř školy mezi učiteli a žáky a navenek s rodiči a veřejností považujeme za podstatnou záležitost.

Kam směřujeme…

 • chceme vytvořit  pro děti bezpečné, příjemné, pohodové prostředí
 • chceme navázat na dobré tradice naší školy a rozvíjet její silné stránky
 • chceme klást důraz na rovnost ve vzdělání
 • chceme  věnovat  stejnou péči  nadaným i méně nadaným dětem
 • chceme učit žáky takovým znalostem, které budou v životě uplatnitelné
 • budeme maximálně podporovat vztah k cizímu jazyku – projekty, nepovinné předměty
 • chceme i nadále zavádět do výuky moderní metody výuky (skupinové vyučování, projektové vyučování, kritické učení,..)
 • budeme usilovat o efektivní využívání všech komunikačních a informačních technologií, zavádět výpočetní techniku do všech předmětů
 • chceme vést děti k odpovědnosti za své chování, k dodržování předem stanovených pravidel (Školní řád)
 • chceme klást důraz také na mimoškolní výchovu

Jsme rádi, když se děti těší na naše aktivity, po letech se k nám vracejí a nebo na nás pěkně vzpomínají.