Naše třída

Proč koťata?

Jsou hravá, aktivní, živá, přátelská, inteligentní, kamarádská

Jsme třída Koťátek

 • Je nás 28
 • 10 děvčat a 18 chlapců
 • Děti jsou ve věku od 2 do 7 let
 • 5 dětí navštěvuje naši MŠ prvním rokem
 • V naší MŠ je ve školním roce 2022/2023 10 předškoláků

Zaměstnanci

 • Paní ředitelka MŠ Hana Rolincová 
 • Třídní učitelky Denisa Zdráhalová a Veronika Štiková
 • Asistentka a školnice Pavlína Zdráhalová
 • Paní uklízečka Pavla Grenarová
 • Paní kuchařka Helena Kalíková 
 • Vedoucí jídelny Simona Slaměník 

Cíle naší třídy:

 1. Vytvořit podmínky pro to, aby se všechny děti cítily v MŠ příjemně, bezpečně a jistě, aby našly nové kamarády a do MŠ se těšily.
 2. Zajišťovat kvalitní vzdělávání v souladu s cíli RVP pro PV
 3. Vytvářet prostor, čas a prostředky pro spontánní hru, vycházející z přirozených potřeb a zájmů dětí, a tak prohlubovat jejich schopnosti a dovednosti.
 4. Rozvíjet spolupráci s rodiči ve prospěch individuálního rozvoje jednotlivého dítěte