Ozdravný pobyt s environmentálním programem

Hlavním účinkem a přínosem projektu bylo rozšíření znalostí a dovedností žáků v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje. Zajištění programu bylo realizováno pomocí organizace, pro níž je EVVO hlavní náplní činnosti – Lipka, školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, p.o.. Cíle EVVO se zaměřily na pochopení zákonitosti přírodních procesů a vztahů, ekologizace lidských výrobků a procesů a zachování přírodních zdrojů (systému udržitelnosti přírodních zdrojů). Prostřednictvím vícedenního pobytu žáků v přírodně hodnotném území s čistým ovzduším došlo nejen k posílení zdravotní kondice žáků, ale také k intenzivnějšímu uvědomění si aspektů dané problematiky.

 

Plánovaný

Skutečný

Zahájení realizace projektu

1.2.2019

11.2.2019

Dokončení realizace projektu

31.1.2020

10.1.2020

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí :  https://www.mzp.cz/

Státní fond životního prostředí: https://www.sfzp.cz/