Režim dne

REŽIM DNE

6:30-8:00

příchod dětí do MŠ, spontánní hry, zájmové a individuální činnosti

8:00-8:20

pohybová aktivita

8:20-8:45

hygiena, dopolední svačina

8:50-9:30

zájmové a řízené činnosti

9:30-11:30

příprava na pobyt a pobyt venku

11:30-12:00

oběd, hygiena

12:00-13:40

odpolední odpočinek, klidové činnosti

13:40-14:00

hygiena, odpolední svačina

14:00-15:45

odpolední zájmové činnosti, hry,

go to ajlee