Denní harmonogram

  • 6:15 – 8:00 příchod dětí do MŠ, spontánní hry, zájmové a individuální činnosti
  • 8:00 – 8:30 pohybová aktivita
  • 8:30 – 8:50 hygiena, dopolední svačina
  • 8:50 – 9:30 zájmová a řízená činnost
  • 9:30 – 11:30 příprava na pobyt a pobyt venku
  • 11:30 – 12:00 oběd, hygiena
  • 12:00 – 13:40 odpolední odpočinek, klidové činnosti
  • 13:40 – 14:00 hygiena, svačina
  • 14:00 – 15:45 odpolední zájmové činnosti, hry, pobyt na zahradě