Denní harmonogram

  • 6:30 – 8:00 Příchod dětí do MŠ, spontánní hry, zájmové a individuální činnosti
  • 8:00 – 8:20 Pohybová aktivita
  • 8:20 – 8:45 Hygiena, dopolední svačina
  • 8:50 – 9:30 Zájmová a řízená činnost
  • 9:30 – 11:30 Příprava na pobyt a pobyt venku
  • 11:30 – 12:00 Oběd, hygiena
  • 12:00 – 13:40 Odpolední odpočinek, klidové činnosti
  • 13:40 – 14:00 Hygiena, svačina
  • 14:00 – 15:45 Odpolední zájmové činnosti, hry, pobyt na zahradě