Zájmové kroužky v MŠ a ZŠ Týn nad Bečvou

Pro školní rok 2022/2023 jsme pro vás připravili nabídku kroužků, které podporují rozvoj vašich dětí i žáků v základní škole.

Kroužky určené dětem v MŠ

Přihlášku a letáček obdržíte ve třídě mateřské školy.


Kroužky určené žákům v ZŠ .- 2. pololetí šk. r. 2022/2023

Přihlásit se můžete elektronicky
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL7e1jy5UThaAAqPKLOdzpEVbnjFiYk-3lqczzeetgfwkw3A/viewform

ZADEJTE – variabilní symbol vybraného kroužku + do textu uveďte jméno a příjmení dítěte. Číslo bankovního účtu: 6033831/0100

Nebo písemně u vaší třídní učitelky.

Těšíme se na vás!