Zájmové kroužky

Otevřené kroužky v tomto školním roce:

  • Vaření – Jana Čepicová – pondělí 1x za dva týdny 14.30-16.00
  • Dramatický kroužek – Stanislava Kličková – každé úterý 13.00-14.00
  • Turistický kroužek – Stanislava Schotliová – čtvrtek 1x za dva týdny                                                                                                 13.30 – 15.00
  • Šikovné ručičky – Veronika Kopečná – středa 1x za dva týdny 13.00 – 14.30
  • Keramika – Šárka Hrdličková – úterý 1x za dva týdny 16.00 – 17.30
  • Florbal – p. Jemelka – každý pátek 16.30-17.30

Cena kroužků ZŠ:  Vaření, dramatický k.,turistický k., šikovné ručičky – 250.- Kč

Keramika – 450,- Kč

Cena je za období říjen – květen, úhrada nutná do 20.10.2017!!!!!


  • Hravá angličtina – čtvrtek 10.45-11.30
  • Náboženství – pondělí
  • Hrajeme si s pohádkou – úterý
  • Veselá flétnička – čtvrtek
go to ajlee