Školo, ukaž nám cestu

Od 1. září 2017 se naše škola zapojila do projektu

 

ŠKOLO UKAŽ NÁM CESTU I

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím činnosti školních asistentů v naší

MŠ a ZŠ, dále probíhá od listopadu doučování dětí ohrožených školním neúspěchem a také realizujeme  čtenářský klub.

Součástí projektu je  další vzdělávání pedagogů MŠ v oblasti čtenářské a matematické

pregramotnosti a logopedické prevence.