Rozvrh hodin 2021/2022

1.ročník 1.2.3.4.5.6.
pondělíČJM ČT/PS PRV AJ 
úterý ČJ MČT/PSHV 
středa ČJ MČT/PSPRV 
čtvrtek ČJ MVVPV  
pátek ČJ ČJ/LDVTVTV  
       
2.ročník1.2.3.4. 5. 6.
pondělíČJMČT/PSPRVAJ
úterýČJMČT/PSHV
středaČJMČT/PSPRVM

čtvrtekČJMVV
pátekČJČJ-LDVTVTV
3.ročník
1.

2.

3.

4.

5.

6.
pondělíČJMAJPRV ČT/PS 
úterýČJMAJHVPRV 
středaČJMAJPRV M 
čtvrtekČJMVVPV ČJ ČT/PS
pátekČJČJ/LDVTVTV  


4.+ 5. roč.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
pondělíČJMAJVLVV
úterýČJMAJHVIVT 
středaČJMAJVL 
čtvrtekMČJVVPVČT/PS ČT/PS
pátekČJMTVTV