Rozvrh hodin

1.ročník  1 2 3 4 5 6
pondělí ČT/PS M PRV VV
úterý ČT/PS M ČT/PS PV
středa ČT/PS M ČT/PS PRV AJ
čtvrtek ČT/PS M ČT/PS HV
pátek ČT/PS ČJ/LDV TV TV
2.ročník 1 2 3 4 5 6
pondělí ČJ M PRV VV
úterý ČJ M ČT/PS PV  M
středa ČJ M ČT/PS PRV  AJ
čtvrtek ČJ M ČT/PS HV
pátek ČJ ČJ/LDV TV TV
3.ročník 1 2 3 4 5 6
pondělí ČJ M PRV VV
úterý ČJ M AJ PV  M
středa ČJ M AJ PRV  ČT/PS
čtvrtek ČJ M AJ HV PRV  ČJ
pátek ČJ ČJ/LDV TV TV ČT/PS
4.+ 5. ročník 1 2 3 4 5 6
pondělí ČJ M VL VV VV
úterý ČJ M AJ PV
středa ČJ M AJ VL ČT/PS
čtvrtek ČJ M AJ HV VT
pátek ČJ M TV TV ČT/PS
go to ajlee