Vzdělávací program aktuální měsíc

Měsíc: Prosinec

Téma: Vánoční cinkání v barevné školce

Cíl: Rozvoj úcty k tradicím a hodnotám, které vytvořili naši předkové

Podtéma: Přišel k nám čert s Mikulášem

                : Adventní čas

                : Kouzelné Vánoce

Vzdělávací nabídka:

– smyslové a psychomotorické hry

– činnosti relaxační a odpočinkové

– samostatný slovní projev na určité téma

– poslech čtených a vyprávěných pohádek, vánočních příběhů, tradic, zvyků

– přednes, recitace, zpěv k vánočním svátkům

– Mikulášování ve školce s čertíkem Bertíkem a andílky

– hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii

– cvičení v projevování citů ke kamarádům, k ostatním

– hlavní znaky zimního období, počasí

– zimní radovánky a pokusy na sněhu, hry se zapouštěním barev do sněhu

– zimní starost o zvířátka, dárky pro zvířátka v podobě krmení

– vánoční výzdoba třídy, výroba čertíků, andělů, kapříků, přání

– práce s nůžkami, lepidlem, barvami, vatou, krepovým papírem

– pečení a zdobení vánočního cukroví, pohoštění

– zdobení stromečku a příprava třídy pro Ježíška

go to ajlee