Vzdělávací program aktuální měsíc

KVĚTEN

Moje rodina

Uvědomování si významu rodiny, rodinných vztahů a přátelství

Mámo, táto pojďte si hrát

Kytička pro maminku

S míčkem, kostkou, písničkou budeme cvičit maličko

Děti, pozor červená

Besídka pro maminky a rodiče KYTIČKA PRO MAMINKU

vzdělávací nabídka

 • manipulační činnosti a jednoduché úkoly s předměty, pomůckami, nástroji,náčiním
 • zdravotně zaměřené činnosti, vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení
 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí
 • práce s obrázkovým materiálem “známe svoje tělo “
 • práce s obrázkovým materiálem “bezpečná cesta”
 • námětové hry a činnosti na téma “dopravní výchova”
 • přednes, recitace, zpěv na téma “maminka má svátek”
 • výroba přání pro maminku, práce s barevným papírem, barvami, temperou, nůžkami a lepidlem
 • kresba na téma “moje maminka,moje rodina” a “bezpečná cesta”
 • výlet do okolí, sezónní činnosti, hry s míčem, spontánní hry na zahradě
 • přírodovědná vycházka na hrad Helfštýn
go to ajlee