Třída Koťátka

Proč koťata?

  • jsou hravá, aktivní, živá, přátelská, inteligentní, kamarádská

Cíle naší třídy:

  1. Vytvořit podmínky pro to, aby se všechny děti cítily v MŠ příjemně, bezpečně a jistě, aby našly nové kamarády a do MŠ se těšily.
  2. Zajišťovat kvalitní vzdělávání v souladu s cíli RVP pro PV
  3. Vytvářet prostor, čas a prostředky pro spontánní hru, vycházející z přirozených potřeb a zájmů dětí, a tak prohlubovat jejich schopnosti a dovednosti.
  4. Rozvíjet spolupráci s rodiči ve prospěch individuálního rozvoje jednotlivého dítěte

Představení naší třídy

Jsme třída Koťátek

  • Je nás 19
  • 10 děvčat a 9 chlapců
  • Děti jsou ve věku od 3 do 6 let
  • Paní učitelky: Veronika Štiková, Denisa Zdráhalová

Kontakty: