Vzdělávací program aktuální měsíc

B

Březen

Matysek a Lily budí přírodu

Naučit děti vnímat změny v přírodě při střídání ročních období, poznávání probouzející se přírody a nového zrození

Sluníčko už hřeje, na děti se směje

Amálka a zahrádka

Včeličky a jejich užitečnost

Vývoj housenky a mravence

vzdělávací nabídka – seznámení se s první pomoci, jak přivoat pomoc, koho vyhledat, kam se obrátit

 • hry a ukázky příkladů a činností směřující k prevenci úrazů, hrozících při hrách, dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi, k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislosti
 • artikulační řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky
 • hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
 • poznávání prvních květin, rostlinek, pozorování probouzející se přírody
 • procházky po okolí, manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností
 • práce s knihou a obrázkovým materiálem, rostliny a živočichové na jaře
 • práce s vodovými a temperovými barvami, seznamování se s tématikou koláže
 • práce s lepidlem a nůžkami, klovatinou, zapíjení barev
 • práce s barevným papírem, výroba berušek a broučků
 • seznamováni se s půdou a životem v ní
 • vývoj včely a vše zajímavé o ní, prospěšnost pro zdraví
 • vývoj housenky a mravenečků
 • první zahrádkářské pokusy, vyklíčení fazole nebo hrachu, péče o nové rostlinky a jejich zasazení
 • míčové a kolektivní hry na hřišti, seznamování s pravidel
go to ajlee