2. ročník

Český jazyk

12.1. 2024 – slova nadřazená, podřazená, slova opačná. Samohlásky krátké, dlouhé. Souhlásky. Věty O, T, R, P, znaménka za větami. Věta – na začátku – psát velké písmeno. Vlastní jména – velké písmeno. Opakování abecedy.

15.1. Pololetní práce z ČJ – Druhy vět, u, ú, ů, slova nadřazená, podřazená a souřadná. Čtení s porozuměním.

9.1. 2024 – str. 42 DRUHY VĚT – cv. žárovka. Str. 45 – samostatná práce: Co jsem se v prosinci naučil.

4. – 8.12. Pepa 1. díl – Mikulášské povídání, básničky, zvyky. Učebnice str. 39 – cvičení. Pravopis ú, ů

24.11. – Pepa – povolání str 25 – 27 – čtení

psaní – nácvik psaného písma T, t, f, z

Slova opačného významu, slova nadřazená, podřazená souřadná

Matematika

Minutovky: děti mají na každý týden dvojstranu na výpočet minutovek. Dvojstrana je značená vpravo dole datumem, do kdy je potřeba vypočítat. Minutovky slouží k domácímu procvičování. Každý pátek minutovky vybírám, v pondělí je dostanou zpět.

12.1. Opakování sčítání, odčítání do 20, sčítání, odčítání desítek do 100. Porovnávání <, >, =. Lehké slovní úlohy. Př. Zhradník zasadil 10 květin, jeho kamarád o 5 více. Kolik květin zasadili dohromady? Zápis, výpočet, odpověď celou větou.

11.1. 2024 – Pololetní práce z M – sčítání a odčítání do 20 – bez i s přechodem přes 10. (7+8, 5+6 apod). Počítání desítek. Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes 10. Počítání se závorkami.

9.1.2024 – Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes 10. Počítání se závorkami. př. (10+20) + 30 apod.

8.12. sčítání 10 – slovní úlohy.

5.12. učivo – počítání do 100 po 10. Vypracovat učivo v pracovním sešitě do strany 45-46.

27.11. – sčítání a odčítání v číselném oboru 15, 16 – počítání s rozkladem

24.11. – sčítání a odčítání v číselném oboru 14

22.11. – Geometrické útvary , rýsování přímek

PRvouka

dokončení učiva o lesních zvířatech – srnec. Práce v pracovním sešitě. Doplnit a vystříhat obrázky do básně o Ježkovi.

Angličtina

4.1. 2024 – Prosím – dohlédněte na procvičování slovíček Grade 1 a Grade 2 – hláska C, K, CK – Vše mají vypsáno v sešitě nebo na konci sešitu jsou všechna slovíčka vypsaná. Děti slovíčka neznají. Hodinu mají pouze 1x týdně a to je málo na to, aby si to zapamatovaly. Prosím procvičujte…Děti znají také vazbu – It is a, It is not …to je, to není.. I can – já umím, můžu. Používají znakování.

7.12. – Modální sloveso CAN – můžu, moci, umím. Vysvětlení vazby I CAN . Já umím, můžu. Nácvik i vazby I CAN’T – já nemůžu, neumím. Pracovní sešit str 10 – 11. Strana 10 – nová slovíčka – ASK, SKI, KISS, SKIP, CAN(plechovka). Nácvik psaní str 12, doplnit cvičení hvězdička na str. 12.

7.12. – Prosím – dohlédněte na procvičování slovíček Grade 1 a Grade 2 – hláska C, K, CK – Vše mají vypsáno v sešitě nebo na konci sešitu jsou všechna slovíčka vypsaná. Děti slovíčka neznají.

16.11. – nová hláska C, K, CK. slovíčka a modální sloveso CAN – moci, umět. Znakování, procvičování v pracovním sešitě. Je nutné, aby si děti opakovaly všechna slovíčka ( i sešit GRADE 1 – vylepeno v sešitě GRADE 2) a učily se slovíčka nová.

Básnička – I ‚m a little snowman.

2.11. – GRADE 2 – nová slovíčka, záis v pracovním sešitě – TEST, TENT, TEN, PET, STEP,SENSE, SET, PEST, SENT

12.10. – procvičování slovíček kniha Grade 2 – hláska E

A is for apple – english poem