2. ročník

Český jazyk

24.11. – Pepa – povolání str 25 – 27 – čtení

psaní – nácvik psaného písma T, t, f, z

Slova opačného významu, slova nadřazená, podřazená souřadná

Matematika

Minutovky: děti mají na každý týden dvojstranu na výpočet minutovek. Dvojstrana je značená vpravo dole datumem, do kdy je potřeba vypočítat. Minutovky slouží k domácímu procvičování. Každý pátek minutovky vybírám, v pondělí je dostanou zpět.

5.12. učivo – počítání do 100 po 10. Vypracovat učivo v pracovním sešitě do strany 45-46.

27.11. – sčítání a odčítání v číselném oboru 15, 16 – počítání s rozkladem

24.11. – sčítání a odčítání v číselném oboru 14

22.11. – Geometrické útvary , rýsování přímek

PRvouka

dokončení učiva o lesních zvířatech – srnec. Práce v pracovním sešitě. Doplnit a vystříhat obrázky do básně o Ježkovi.

Angličtina

16.11. – nová hláska C, K, CK. slovíčka a modální sloveso CAN – moci, umět. Znakování, procvičování v pracovním sešitě. Je nutné, aby si děti opakovaly všechna slovíčka ( i sešit GRADE 1 – vylepeno v sešitě GRADE 2) a učily se slovíčka nová.

Básnička – I ‚m a little snowman.

2.11. – GRADE 2 – nová slovíčka, záis v pracovním sešitě – TEST, TENT, TEN, PET, STEP,SENSE, SET, PEST, SENT

12.10. – procvičování slovíček kniha Grade 2 – hláska E

A is for apple – english poem