Informace pro rodiče

PROVOZ MŠ

6:15 – 15:456:15 – 15:45

Odhlašování/přihlašování dětí do 7:30 na telefonním čísle 778 080 776n

Nejlépe do 8:00 přivést dítě do MŠ

ŠKOLKOVNÉ:

výše úplaty činní 350 Kč měsíčně za každé zapsané dítě od září 2023

č. 115–9746720267/0100 a variabilní symbol 201

Do poznámky k platbě prosíme napsat jméno dítěte

Školkovné prosíme uhradit vždy k 15.Dni v měsíci 

Prosíme rodiče a děti, aby si nenosily do MŠ hračky z domova. Mateřská škola je vybavena novými hracími koutky a krásnými  hračkami.  Vyjímkou je plyšáček na spaní.

Milí rodiče, od 8.50 -9.30 hodin probíhá s dětmi každodenní zájmová a řízená činnost.  Do řízených činností se můžete po domluvě na své děti kdykoliv přijít podívat.

Těšíme se na Vaši spolupráci s námi, budeme rádi za každou radu, nápad či zlepšení. Pokud se vyskytne jakýkoliv problém, obraťte se, prosím ihned na nás, paní učitelky. Společně se budeme tento nedostatek snažit vyřešit.

Přejeme Vám a Vašim dětem, aby se Vám v naší školičce líbilo.