Školní poradenské pracoviště ZŠ Týn nad Bečvou – školní rok 2023/2024

Vedoucí pracoviště a výchovný poradce: Mgr. Hana Rolincová

koordinace poradenských služeb ve škole
řešení problémů spojených se školní docházkou
řešení problémů spojených se školním neprospěchem
pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků
organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
organizace péče o mimořádně nadané žáky
organizace péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem

konzultační hodiny: dle domluvy
kontakt: telefon:+420 739 667 423
e-mail: rolincova@skolatyn.cz

Školní metodik prevence: Ing. Lucie Fuchs

prevence a řešení sociálně patologických jevů
organizace volnočasových aktivit pro žáky
konzultační hodiny:       dle domluvy                    
kontakt: telefon: +420 739 667 423
email: fuchs@skolatyn.cz

Schůzky s pracovníky poradenského pracoviště je nutné dohodnout předem.

Jsme připraveni pomoci vám i vašim dětem, těšíme se na spolupráci.