ZŠ a MŠ Týn nad Bečvou

10.1. Vážení rodiče, po konzultaci s hygienou nám byla upřesněna informace týkající se délky karantény. Den kontaktu s pozitivním žákem je počítán jako nultý den, tudíž do školy v našem případě mohou děti s negativním PCR testem přijít nejdříve ve čtvrtek.

Z důvodu karantény se ve čtvrtek třídní schůzky nekonají. V případě, že potřebujete konzultovat prospěch Vašeho dítěte, kontaktujte vyučujícího. Děkujeme.

7.1. Vážení rodiče, jelikož byl i PCR testem potvrzen pozitivní žák, jdou do karantény žáci, kteří s ním přišli do kontaktu – což jsou všichni. Kontakty na zákonné zástupce jsme předali KHS, která Vás bude o karanténě informovat. Je nutné absolvovat PCR test, na který se můžete přihlásit poté, co Vám přijde výzva. Od pondělka bude proto vyučování probíhat distanční formou. O detailech Vás bude v průběhu víkendu informovat třídní učitel Vašeho dítěte.

6.1. Vážení rodiče, ve škole dnes při antigenním testování vyšel jednomu žákovi pozitivní test, proto byla ve škole přijata opatření, která mají po pozitivním testu dle nařízení následovat. Dále čekáme na potvrzení PCR testem. Pokud by byl tento test pozitivní, následuje nařízená karanténa.

5.1.2022 Ve škole se vyskytly vši. Prosíme rodiče o kontrolu dětí. V případě, že vši u svého dítěte najdete, je nutné nechat si jej doma až do úplného odvšivení, ať vši nejsou dále roznášeny v kolektivu!! Děkujeme.

Milí rodiče, děti a přátelé školy,
přejeme Vám příjemné prožití Vánoc, v klidu a pohodě s rodinou. Odpočiňte si, načerpejte síly a v pondělí 3.ledna 2021 se na Vás budeme těšit.  :-)

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší „vánoční sbírky pro přerovský útulek“. Obrovský dík patří společnosti Delikan, která nám do naší sbírky také přispěla. 🙂 Vše, co se nashromáždilo, jsme odvezly do útulku, poděkování dětem bylo zveřejněno na Facebookových stránkách útulku „Útulek pro zatoulaná zvířata Přerov“.

V úterý 7.12.2021 máme náhradní termín na vánoční focení!!!

Žáci základní školy vymysleli projekt, ve kterém se rozhodli pomoci opuštěným pejskům a kočičkám z přerovského útulku. 🙂 Vytvořili společně plakáty, na kterých se dozvíte více. Pojďte se zapojit s námi a udělejme tak zvířátkům hezké Vánoce.

V úterý 30.11. máme mimořádně plavání (náhrada za minulý týden). Učit se budeme pouze 1.hodinu – 1., 4. a 5. ročník má matematiku, 2. a 3. ročník Čj. Odjezd na plavání v 8.45, návrat okolo 12.00.

Vážení rodiče, nemáme žádné informace, které by omezovaly naši plaveckou výuku, v pondělí 29.11. v 10.15 tedy vyrážíme na plavání. Všichni žáci, kteří v pondělí ráno dodají certifikát o negativním výsledku testu se již budou vzdělávat prezenční formou výuky.

Do konce týdne pokračuje distanční výuka (po dohodě s rodiči se žáci mohou vzdělávat distančně i ze školy – nutno konzultovat s učitelem). Od pondělí bude už normální prezenční výuka. Zatím doufáme, že bude i plavání. Sledujte aktuální info na webu.

Milí rodiče, od zítřka – středy 24.11. přecházíme prozatím na distanční výuku. Vyučovat budeme přes aplikaci Microsoft Teams ( stáhnout si ji můžete na tomto odkazu: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion )- STÁHNĚTE SI VERZI PRO PRÁCI NEBO ŠKOLU!!!. Prvňáčci ji mají ve svých tabletech už nainstalovanou!! Vaše paní učitelka Vám – rodičům pošle zprávu s e-mailovou adresou, která byla pro Vašeho školáka zřízena – i s heslem, pod kterým se pak přihlásíte (+ pošle také podrobné info k výuce). Pokud má někdo problém s technikou, můžeme několik notebooků nebo tabletů zapůjčit ze školy.. 🙂

Vážení rodiče, Krajská hygienická stanice nám potvrdila, že jsme správně dodrželi postup – žáci opravdu do školy ještě nemohou a musí se opakovaně testovat. Proto prosím vyčkejte, až Vás KHS kontaktuje, poté znovu objednejte své děti na testy. Výsledky nám poté neprodleně sdělte, poté se teprve rozhodne, kdy žáci půjdou do školy. Do dé doby se žáci budou vzdělávat distančně. Paní učitelky Vás budou ohledně výuky kontaktovat.

Vážení rodiče, jelikož na testech vyšel prozatím jeden školák pozitivní na Covid, nemůžeme v pondělí nastoupit do školy, protože s daným žákem všichni přišli do kontaktu v úterý. V pondělí ráno se další postup bude řešit s KHS a budeme Vás informovat.
Jedno dítě v MŠ má také pozitivní test, proto je od pondělí uzavřena také MŠ.
Sledujte prosím nadále sms zprávy, WhatsApp a webové stránky.
Děkujme.


Třeťákům v úterý odpadá 5. hodina – Prvouka.

Ve škole se vyskytly vši. Prosíme rodiče o kontrolu dětí. V případě, že vši u svého dítěte najdete, je nutné si jej nechat doma až do úplného odvšivení.

Ve čtvrtek 11.11. se konají třídní schůzky, přesný čas bude individuálně domluven s třídním učitelem.

V úterý 23.11. se koná v ZŠ „Den otevřené výuky“. Od 8.00 do 9.30. 🙂

Informace k plaveckému výcviku: pondělí 15.11. začíná PLAVECKÝ VÝCVIK, který je povinný pro všechny žáky ZŠ. Plavání bude probíhat vždy v pondělí – 10 lekcí (konec 24.1.2022). Lektorský výcvik je hrazen z prostředků školy ve spolupráci s obcí. Žáci si hradí pouze autobus. Do 17.12. je nutné uhradit částku 500,-. Dále je třeba donést lékařem potvrzený formulář Zdravotní způsobilosti (formulář žáci dostávali ve škole). Do batůžku s sebou na plavání: plavky, osuška, sprchový gel/mýdlo, holky GUMIČKU do vlasů, koupací čepice doporučena, drobná svačinka. Odjezd od školy vždy v 10:15, návrat okolo 13:30, po návratu následuje oběd. Rozvrh, platný po dobu plaveckého výcviku bude upřesněn.

Zájmové kroužky 2021/2022

  • všechny kroužky probíhají od října do konce května
  • Keramika – Pondělí – SUDÝ týden (Šárka Hrdličková)
  • Dramatický kroužek – Úterý – LICHÝ týden (Stanislava Schotliová)
  • Šachování s čísly – Středa – KAŽDÝ týden (Marcela Vrubelová)
  • Pohybové hry – Středa – SUDÝ týden (Vojtěch Hanudel)
  • Šikovné ručučky – Čtvrtek – LICHÝ týden (Veronika Kopečná)
  • Myslivecký kroužek – Čtvrtek – LICHÝ týden (Zdenek Severa)

V úterý 5.10. nás čeká Ekologicko – chovatelský projekt, kterého se zúčastní žáci ZŠ i děti z MŠ. Projekt je hrazen z Šablon III.

V pátek 24.9. proběhne v základní škole cvičný požární poplach.

Přihlašování do zájmových kroužků:

Zájmové kroužky začínají v týdnu od 4.10. a budou trvat do konce května. Na kroužky je třeba přihlásit se přes webové stránky SVČ Atlas a BIOS Přerov – tady. Pro každý kroužek je nutné vyplnit přihlášku zvlášť!!! Po vyplnění přihlášky Vám budou vygenerovány podklady k platbě. Platbu je taktéž nutné provést za každý kroužek zvlášť.

Informační schůzka pro rodiče proběhne ve čtvrtek 30.9. 2021 v 15.30hod na školním dvoře. Prosíme o účast.

V pondělí 27.9. 2021 je ředitelské volno.

Informace pro žáky a rodiče v prvním školním týdnu:

Výuka v týdnu od 1.- 3. 9. bude probíhat jen 1. – 4. vyučovací hodinu. Potom půjdou děti na oběd a je také zajištěn provoz ŠD.

Výuka bude ještě ne zcela podle rozvrhu, jen organizační pokyny, příprava učebnic a sešitů, poučení o chování a bezpečnosti a seznámení se školními řády.

Podle rozvrhu začne výuka od pondělí 6. září.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022  proběhne 1. září  2021 v 8.00 hod. před budovou školy. (Žáci nevstupují dříve do budovy školy!!!).

Po zahájení před školou  se rozejdou žáci do tříd.  Rodičům žáků 1. ročníku bude umožněna návštěva ve třídě.

Po celou dobu ve škole musí mít rodiče ochranný prostředek dýchacích cest.

Děti jen po vstupu do budovy, v šatně a při přesunu do tříd, kde si ho mohou sundat.

Vyučování bude 1. den končit v 8.45 – 9. 00. hod. Poté žáci odcházejí domů.

Provoz ŠD a ŠJ bude pro žáky zahájen 2. 9. – po odevzdání přihlášky do ŠD a přihlášky ke stravování.

ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Milí žáčci, vážení rodiče……

Žáci budou pro nový školní rok potřebovat tyto školní potřeby: 

1.ročník:

Každý prvňáček, který od 1. září 2021 nastoupí do naší školy, dostane zdarma tablet jako dárek od obce Týn nad Bečvou…bude ho používat jak ve výuce, tak na práci i volnou zábavu doma.

Škola zakoupí a Vaše dítě obdrží zdarma:

Veškeré výtvarné potřeby: vodové barvy, pastelky, nůžky, lepidlo, plastelínu, temperové barvy, suché pastely. štětce, paletu do VV,  50 výkresů, tuš, voskové pastelky, případně další potřeby.

Dále žáci dostanou : učebnice, pracovní sešity, sešity, písanky – zdarma

Rodiče nakoupí dle vlastního výběru : 


přezůvky – NE NAZOUVÁKY!!!!

prostíráni (na svačinu)

cvičební úbor: 1 cvičky do tělocvičny s bílou podrážkou a 1 tenisky na venkovní hřiště, tričko, kraťasy a teplákovou soupravu


igelitový ubrus na lavici do Vv (asi 50×30 cm)

obaly na učebnice,sešity ( stačí koupit až v září, dle rozměru učebnic a sešitů)

složka na písmenka a číslice

složka na sešity

pravítko

kufřík na pomůcky do výtvarné výchovy (přibližné rozměry 30x20x10 cm)

další tužky č. 1,2 a strouhátko (příp. fixy)

2. – 5. ročník

přezůvky s pevnou špičkou i patou (ne nazouváky, hrozí úraz)

cvičební úbor: 1 cvičky do tělocvičny s bílou podrážkou a 1 tenisky na venkovní hřiště, tričko, kraťasy a teplákovou soupravu

obaly na ŽK, učebnice a sešity (až dle velikosti učebnic a sešitů)

POMŮCKY DO VV : kufřík do VV – kulatý štětec malý a velký, vodové barvy, temperové barvy, voskovky, plastelína, suché pastely, sada barevných papírů, černý fix tlustý a tenký, hadřík, podložka(igelit), starší tričko, zástěrku nebo košili jako ochranu před ušpiněním, kelímek na vodu

POMŮCKY DO POUZDRA: – pero + náhradní náplň – MODRÉ BARVY – ostré tužky č. 1, 2, 3 – nůžky – lepidlo “ve rtěnce” – guma, strouhátko – ostrouhané pastelky

POMŮCKY DO GEOMETRIE (4. a 5. třída): – 2 pravítka – dlouhé pravítko, pravítko s ryskou – kružítko + náhradní náplně