ZŠ Týn nad Bečvou

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY!

Přejeme všem žákům, rodičům, učitelům i zaměstnancům školy pohodové, radostné, poklidné prázdniny, příjemné počasí, dostatek odpočinku po nezvykle náročném školním roce a budeme se těšit na nový, který doufejme začne a poběží v normálním režimu ve středu 1.září 2021.

Děkujeme ještě jednou za krásné poděkování od žáčků a pomoc v době distanční výuky.

KOMIKSOMÁNIE 2021

V letošním roce se žáci 3.-5. ročníku ZŠ Týn nad Bečvou opět zúčastnili tvůrčí soutěže tentokrát na téma komiksů – Komiksománie 2021, kterou vyhlásila MAS Moravská brána na jaro 2021. Úkolem žáků bylo vytvořit příběh a zpracovat jej formou komiksu.

Pro svůj komiks si žáci tématicky vybrali příběh týnského maskota Týňáčka a Zelné paní z hradu Helfštýna. Naši žáci už potřetí patřili mezi vítěze soutěže a za odměnu si mohli zvolit libovolný výlet a společné školní špekáčkování, které si nakonec užili při spaní na hradě Helfštýně. Společně si žáci a učitelé vybrali jako odměnu výlet do rožnovského Gibonparku, kde si mohli vyzkoušet lanovou dráhu, aquazorbing, trampolíny a další atrakce. S úhradou autobusu a vstupného pro mladší ročníky opět pomohlo Sdružení rodičů a přátel školy.

ALE POZOR, POZOR!!!!Součástí žákovského komiksu Týňáček v nesnázích je i soutěž pro veřejnost, která trvá do 31.8.2021.

Tímto bychom chtěli oslovit všechny nejen týnské nadšence k účasti na hře. Popis hry stejně jako soutěžní karta je umístěna v potravinách COOP, na týnském obecním úřadě. nebo v Infocentru Lipník n. B. Podstatou hry je najít devět významných míst v Týně, odpovědět na hádanku na daném místě, zapsat odpověď do soutěžní karty a po úplném vyplnění soutěžní kartu odevzdat do poštovní schránky u základní školy.

Losování proběhne první školní den, tedy 1. září 2021, vítězové se mohou těšit na skvělé odměny!

Sluníčko - dopolední program pro děti od 2 let. V létě máme zavřeno. PO PRÁZDNINÁCH OTEVÍRÁME 6. 9.: Sluníčko - dopolední program pro děti: KULTURNÍ CENTRUM ,,12"

Po výletě jsme se všichni vrátili trošku opálení, trošku uvaření, ale spokojení. Doporučujeme určitě všem, kdo tam ještě nebyl jako prázdninový tip na výlet … ve fotogalerii najdete krásné fotky z dnešního dne :-).

Informace ke školnímu výletu:

Datum: 17. června 2021

Místo: Staré město – Kovozoo

Odjezd od školy:  7. 45 hod. (sraz v 7. 30 hod)

Návrat: 15.00- 16. 00 hod.

S sebou: svačinu na celý den, pití aspoň na dopoledne, pak si mohou koupit, sportovní vhodné oblečení (podívejte se na předpověď počasí!!!- zatím předvídají teploty okolo 30 st.!!!!), brýle, případně pláštěnku,  kšiltovku nemusíte, budeme mít školní, stejné pro všechny.

Dejte taky dětem kapesné dle zvážení – myslete i na nákup pití odpoledne.

Oběd je zajištěn pro všechny: polévka + kuře a rýže v hodnotě 90,- Kč. !!!POZOR ZMĚNA…po domluvě je vstup, oběd i autobus hrazen z prostředků SRPŠ. Celý výlet je proto pro děti ZŠ zdarma.

V případě nevolnosti v autobuse – dejte dětem před odjezdem Kinedril+ učitelce na zpáteční cestu.

Informace pro rodiče: 

Sdružení rodičů a přátel školy zve

na závěrečnou schůzku v tomto školním roce,

která se uskuteční  ve středu 9. června,

v 15. 30 hod. na školním dvoře.

                                                                                                                                                   Za SRPŠ Zita Onderková

V pondělí 31.5. proběhne fotografování školních tříd/skupinek/sad.

Podrobnější informace děti dostaly od třídních učitelů.

!!!FOTOGALERIE 2020/2021 – NOVÉ FOTOGRAFIE – ve fotogalerii byly přidány fotografie z projektových dnů, které jsme absolvovali během dubna a května.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

pro rok 2021/2022

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

pro rok 2021/2022

29. 4. Ekoprojekt – lesní pedagogika

Ve čtvrtek jsme se vypravili do lesní obory v Bohuslávkách za poznáváním lesního hospodářství, mysliveckých zásad, ukázky jarního aspektu a užívali jsme si lesních her v místní oboře. Ve spolupráci s VLS Lipník nad Bečvou jsme si čas strávený v přírodě opravdu užili.

22. – 23. 4. Zážitkový stan – Vesmír

Společně jsme oslavili Den Země a připomněli si, jak je důležité vážit a chránit si prostředí, ve kterém žijeme. V zážitkovém stanu se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací o Vesmíru. Mohly si také zažít, jak kolem sebe obíhají vesmírná tělesa. Také jsme si povídali o správném třídění odpadů a době, za kterou se mohou rozpadnout. Vytvořili jsme si i tzv. „hřbitov odpadků“, kde si získané informace můžeme ověřit v praxi, když je opět za měsíc nebo půl roku vykopeme.

Informace pro děti zaměstnanců IZS

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

Aktuální informace k návratu žáků do škol 12.4.2021

Všichni žáci 1. – 5. ročníku se do školy vrátí od pondělí 12.4.2021

Nutnou podmínkou prezenčního vzdělávání bude negativní výsledek antigenního testu (Singclean), který si bude žák sám provádět bezprostředně před příchodem do školy. Testování žáků bude probíhat v budově Muzea Bedřicha Smetany – za přítomnosti pedagogického dozoru. Žáci se budou testovat sami, popřípadě za pomoci jejich zákonného zástupce dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Z nařízení MŠMT není možné žáky otestovat doma!

               Žáci 4. a 5. ročníku – sraz v 7:45 před budovou muzea

               Žáci 1., 2. a 3. ročníku – sraz v 8:00 před budovou muzea

Prosím dodržujte časový harmonogram!!!

Test nebude proveden žákům, kteří vykazují příznaky onemocnění jako: zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu/ucpaný nos, bolest hlavy.

V případě, že se u žáka projevují výše zmíněné příznaky onemocnění nebo bude mít žák pozitivní antigenní test, bude okamžitě vyrozuměn jeho zákonný zástupce, který je povinen si své dítě vyzvednout. Dítě s pozitivním výsledkem antigenního testu není možné ve škole prezenčně vzdělávat. V tom případě škola vystaví potvrzení, že test vyšel pozitivně a rodič kontaktuje lékaře dítěte.

Provoz školní družiny je zajištěn pouze pro žáky 1. – 3. ročníku – v běžné provozní době do 16h.

Všichni žáci budou mít povinně 2 chirurgické roušky – doma šité roušky nejsou dostatečné.

Z důvodu častého větrání a pobytu venku žádáme rodiče, aby děti vybavili vhodným oblečením a obuví.

Žáci budou automaticky přihlášeni ke školnímu stravování – a to od 12.4.2021.

Žák, který odmítne samotestování, je dle nařízení MŠMT z výuky omluven. V tomto případě se rodič individuálně domluví s třídním učitelem.

Podrobnější informace najdete na webových stránkách:

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Aktuální informace k zápisu dítěte do mateřské školy, který letos proběhne v termínu 2.5.-16.5.2021 včetně potřebných dokumentů ke stažení najdete v odkazu Aktuality MŠ v levé spodní liště této stránky.

Základní škola a Mateřská škola Týn nad Bečvou, okres Přerov

Zápis do 1. třídy | ZŠ Všechovice

Zápis do 1. ročníku

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÝN NAD BEČVOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce dítěte je povinen zapsat k plnění povinné školní docházky od 1. září 2021 dítě, které dovrší šest let věku do 31. srpna 2022, nebo dítě, kterému byl povolen odklad plnění povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021.

Zápis se koná od 1. do 30. dubna 2021 a týká se dětí narozených v termínu od 1 . 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, které v předešlém roce dostaly odklad povinné školní docházky.

Zápis bude bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Přihlášky budou podány bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem, případně do schránky u vchodu do budovy školy, poštou nebo osobně – po telefonické domluvě v daném čase).

Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.

Kritéria pro přijetí žáků k základnímu vzdělávání:

 1. Přednostně jsou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy, který je tvořen obcí Týn nad Bečvou.
 2. Ostatní děti jsou přijímány do stanovené kapacity.

Důležitá informace pro rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Všechny potřebné dokumenty i můžete stáhnout zde:

Informace k přijímacímu řízení na střední školy (víceleté gymnázium) – aktuální změny:

Milí školáci, 
pod záložku „Družina“ na Vás čekají zábavné úkoly na tento týden!! 😊
👈
 
Vážení rodiče,
chtěli bychom vás informovat o možnosti odběru obědů z naší školní jídelny pro vaše dítě po dobu uzavření školy a školky.
 
V případě zájmu nahlaste své dítě nejpozději do pátku 5.3.2021 na telefonním čísle: 776 571 495 nebo na e-mailové adrese :  ucetnizstyn@seznam.cz. 
 
Bohužel v případě velmi nízkého počtu obědů škola nebude z ekonomického hlediska schopna provoz školního stravování zabezpečit a provoz školní jídelny bude přerušen. Podle počtu přihlášených vás v pátek budeme informovat, zda se bude příští týdny vařit nebo ne.
 
Případné další informace vám poskytne vedoucí školní jídelny. 
Vektorová grafika Vyčerpaná emotikonu smajlík #84221688 | fotobanka Fotky&Foto

V týdnu 1.3. – 5.3. 2021 probíhají v přerovském okrese jarní prázdniny. Pro zpestření Vám uvádíme několik nápadů na činnosti, jak si můžete zpestřit prázdninový čas i doma s rodiči  v této nelehké době:

Úniková hra s šiframi:

 https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSdoDHr3-kNkZ_uG3v5ha5hDHiYRAIGH7EEfdl-0f4ZQn2HDIgB-iIW57DZ1-tfDAX50XxtXog07aoL/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&fbclid=IwAR3uNzKYe33eTlaTYxr9s_XhQLT-TwdbmMx9vupQVeOn0etRIaMLQsMPzQ0&slide=id.p

Domácí hokusy pokusy z Pevnosti poznání: https://www.pevnostpoznani.cz/chybi-vam-nase-super-pokusy-nebudte-smutni-muzete-je-vyzkouset-doma-v-kuchyni/

Vážení rodiče,

vzhledem ke zpřísnění epidemiologických opatření a zvýšenému výskytu nemoci covid-19 vás chceme informovat o novinkách platících pro naši školu od čtvrtku 25. února 2021

Nově platí povinnost pro děti nosit v prostorách školy chirurgické roušky (ne látkové). Prosíme o vybavení dětí dostatečným počtem roušek (2-4) podle doby, kterou ve škole zůstávají.

V případě dotazů se obraťte na třídní učitele nebo na ředitelku školy.

Děkujeme za vstřícný přístup při dodržování těchto nařízení.

100 let Měk-výtvarná soutěž_výřez

Ptačí hodinka – Sčítání ptáků na krmítkách 8.1.-10.1. 2021

S některými žáky 4.-5. ročníku jsme se zapojili do sčítání ptáků na krmítku. Děti vyplňovaly formuláře z domovů, protože probíhá distanční výuka. S napětím čekáme na zpětnou vazbu a výsledky od České společnosti ornitologické.

Průběžné výsledky můžete sledovat na adrese:

Přestože se děti první, druhé a třetí třídy naší školy do počítání ptáčků u krmítek nebo v přírodě ve dnech 8. – 10. 1. nezapojily, jejich osud v zimě jim lhostejný není. Dobře ví, že bez pomoci lidí by nemuseli studenou zimu přežít. V pátek 8. 1. jsme se ve vyučování seznámili s ptačími druhy, které můžeme nejčastěji v zimě u krmítek vidět. Povídali jsme si o tom, čím se krmit může a čím ne, jak má správné krmítko vypadat a kam jej umístit. Pro sýkorky, vrabce a další jsme vyrobili krmítka z tuku a semínek. Postupně je budeme umísťovat na stromy v okolí školy, abychom ptáčkům zimu vyrobenými pochoutkami zpříjemnili. Děti 1. – 3. třídy a Marcela Vrubelová

Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka

Bohužel v současné epidemiologické situaci není možné, aby Tři králové  zazvonili u vašich dveří a zpěvem vám povinšovali. Klasická tříkrálová koleda byla dne 22. 12. 2020 na území Arcidiecéze olomoucké zrušena metodickým pokynem ředitele Arcidiecézní charity Olomouc. 

V současné době však smí dospělá osoba „v civilu“ obejít vesnici, nesmí na nikoho zvonit, ale na dostupných dveřích  může přepsat  K+M+B+2021 -požehnání.

Do tříkrálových pokladniček, které jsou zapečetěné, je možné přispět na určených místech a to v samoobsluze COOP a obchůdku BALLA (u Vietnamce) a v kanceláři obecního úřadu. Přispět bude možné kdykoliv během otevírací doby a to až do 24.1.2021.

Podpořit sbírku je možné i převodem na účet č. 66008822/0800,  VS 77707007. 

Můžeme posílat dárcovské jednorázové nebo trvalé DMS na číslo 87 777 ve tvaru. 

DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30

DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60

DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90 

Díky vaší podpoře může Charita pomáhat dál těm, kteří se ocitli v náročné životní situaci; nemocní, osamělí, matky s dětmi, … Děkujeme za spolupráci, přízeň i štědrost.

Všem přejeme štěstí, zdraví, dlouhá léta a naději…

organizátoři Tříkrálové sbírky v Týně n. B

INFORMACE K NÁSTUPU DĚTÍ DO ŠKOLY 4.1.2020

Vzhledem k nařízení vlády bude od 4. ledna 2021 výuka 4. + 5. ročníku probíhat opět dálkově. Podrobnosti budou uvedeny na stránkách třídy.  Provoz MŠ bude probíhat beze změn.

Žáci 1. – 3. ročníku se budou vzdělávat prezenčně.

Vzhledem k zhoršující se epidemické situaci je vstup rodičů do budovy školy zakázán. Děkujeme za pochopení. 

!!!Do fotogalerie 2020/2021 i 2019/2020 byly přidány nové fotografie z aktuálního i konce miunlého školního roku. Tak se potěšte a připomeňte si, co jsme i v době covidové společně všechno stihli.

Prožitý rok 2020 byl plný velikých změn, kterým jsme se museli všichni velmi rychle přizpůsobovat. Určitě si všichni přejeme, aby se už konečně vše vrátilo do starých dobrých kolejí…

Коледно дърво покритие в повече от 30 декоративни идеи! | soglass.info

Příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2021 pevné zdraví, mnoho štěstí a otevřené srdce přeje

Simira - Srdíčko krajkové - madl1

kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Týn nad Bečvou

Nástup do školy po vánočních prázdninách je v pondělí 4. ledna 2021.

HURÁ!!! Zpátky do školy | Základní škola Kaplice, Školní 226

V pondělí 30. listopadu 2020 konečně dojde k znovuotevření základních škol.

Žáci budou informování svými třídními učiteli o podrobném provozu během dne. Pro žáky 1. – 3. ročníku bude také obnoven provoz školní družiny.

Ve středu 2. prosince je pro zájemce možnost vánočního fotografování dětí. 1 sada stojí 240 Kč (fotograf Gebauer) a obsahuje fotografie 1x(15×21) a 3x(10×15)

SBĚR PAPÍRU

Sběr papíru byl opět velmi úspěšný. Celkem se vydělalo 3 240 Kč, které můžeme použít podle uvážení. Proto prosím (děti) popřemýšlejte, kam by se daly penízky investovat. Vyhodnocení sběru proběhne příští týden.

Školní olympiáda a Helfštýnská paleta

V měsíci říjnu proběhla soutěž Školní Olympijské hry 2020 a Helfštýnská paleta. Školní olympiády se zúčastnili žáci MŠ i ZŠ. Díky podpoře obce mohly být pořízeny i potřebné sportovní náčiní související se sportovními atletickými disciplínami. Také proběhla a byla vyhodnocena online soutěž Helfštýnská paleta, která byla financována z grantu obce. Ústředním tématem byly tentokrát mýty, báje a pověsti.

Upozornění odborné společnosti praktických dětských lékařů na nutnost absolvovat PCR test u všech osob bez rozdílu věku,  kterým byla nařízena karanténa – viz přílohaDopis KÚ-OLK-testováníStáhnout

!!!PŘECHOD NA DISTANČNÍ VÝUKU – 14.10. – 2.11.2020

Z rozhodnutí vlády přechází základní škola od středy 14. října na distanční výuku, osobní přítomnost žáků není umožněna.

Ke znovuotevření školy by mělo dojít 2. listopadu 2020. O termínu budeme informovat rodiče přes sms nebo přes webové stránky.

Doufáme, že se nám podaří situaci zvládnout a budeme se snažit zajistit relativně kvalitní výuku i během této doby s citlivým přístupem, aby probírané učivo žáci zvládli.

Přejeme všem hodně zdraví, trpělivosti a síly.

Mateřská škola Čtyřlístek II - Říčanský kurýr

SBĚR PAPÍRU 

prodlouženo do čtvrtka 8.10.!!!

Podpořte žáky týnské školy a přineste do školy starý papír. Kontejner bude přistavený ve dnech 1.-2. října 2020 na školním dvoře. Dvůr bude otevřený od 6:00 do 16:00. Doma vše zvažte a nahlaste počet kg, kolik jste přinesli. Budeme odměňovat nejlepší sběrače!

Sběr papíru - Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov

POZOR NELZE NOSIT KARTONY A LEPENKU!

Přihlašování kroužků přes odkaz by mělo fungovat od zítřejšího odpoledne, v nabídce prozatím chybí kroužky ZŠ Týn!! SVČ Atlas a BIOS o problému ví a pracuje na nápravě. 

!!! ZMĚNA   !!!

– PROJEKTOVÝ DEN – VLKOŠ – středa 23.9.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k obavám ze zhoršující se epidemiologické situace se nám podařilo dohodnout s paní lektorkou, že přijede a uskuteční družinový projekt přímo ve škole. Tím odpadne vyšší zdravotní riziko spojené s přesunem dětí veřejnou dopravou.

Lekce tedy proběhne nakonec ve školní družině ve středu 23.9. od 12.30hod. Bude trvat maximálně do 14.30hod. Oběd ve škole mají děti zajištěný. Omlouváme se za změny na poslední chvíli, a věřte, že se vždy snažíme jednat v nejlepším zájmu dětí a děkujeme i za objektivní pohled z řad rodičů.

PŘIHLÁŠENÍ DO ZÁJMOVÉHO KROUŽKU

Vzhledem k současné situaci je přihlašování a hrazení poplatku do zájmového kroužku nutno provést přes tento odkaz:

SPOLEČNÁ INFORMATIVNÍ SCHŮZKA RODIČŮ

– čtvrtek 17.9.2020 od 16 hodin – tentokrát na školním dvoře

Plánovaný program:

 • Změny školního řádu a hygienické úpravy a změny vzhledem ke zhoršené covidové situaci
 • Organizace školního roku, personální zabezpečení školy
 • Plavecký výcvik
 • Zájmové kroužky
 • Plánované mimoškolní akce
 • Informace od Sdružení rodičů a přátel školy

!!!UPOZORNĚNÍ – NOŠENÍ ROUŠEK!!!

Upozorňujeme žáky, že podle pokynů ministerstva školství a zdravotnictví je obnovena povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách školy od 10.9.2020.

Děti si tedy přinesou do školy 2 roušky a sáček na roušky. Roušku budou mít nasazenu při vstupu do budovy, kde si u vchodu taktéž vydezinfikují ruce.

VŠI – KONTROLA

 4.9.2020 Ve škole se vyskytly vši. Prosíme rodiče o kontrolu dětí. V případě, že vši u svého dítěte najdete, je nutné nechat si jej doma až do úplného odvšivení.

!!! SDRUŽENÍ RODIČŮ

ZAPLATÍ PRACOVNÍ SEŠITY A POMŮCKY ŽÁKŮM

Vzhledem k tomu, že cena sešitů a pracovních sešitů stále roste, přišlo Sdružení rodičů s návrhem, že by zaplatilo všechny sešity pro děti, což je nemalá částka zejména u vyšších ročníků!!! 

Toto je jistě veliká pomoc všem rodinám zejména teď na začátku školního roku. Sdružení přispělo nemalou částkou i na nadstandartní výtvarné potřeby pro žáky. DĚKUJEME.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Zahájení školního roku 2019 – 2020

V úterý 1. září 2020 v 8 hodin proběhne před budovou školy tradiční zahájení a přivítání nového školního roku 2020/2021.

Paní ředitelka slavnostně přivítá nové prvňáčky a rozdá jim palubní lístky pro plavbu první třídou.

Popřát jim úspěšný start do nové etapy jejich života přijde i pan starosta s panem místostarostou. Po úvodním proslovu před školou se společně přivítáme i s ostatními žáky ve kmenových třídách.

Vyučování tento den končí po první vyučovací hodině. 

Běžný provoz družiny i stravování začíná od středy 2. září 2020.

V případě nutnosti lze doobjednat oběd pro dítě a nahlásit ho do družiny i na úterý, ale je třeby tak učinit hned brzy v úterý ráno.

V níže uvedeném odkazu jsou uvedeny základní informace, které se týkají protiepidemiologických opatření školy pro nový školní rok 2020/2021.

Informace+o+protiepidemiologických+opatřeních+školy

ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zobrazit zdrojový obrázek

Žáci budou pro nový školní rok potřebovat tyto školní potřeby: 

1.ročník

Škola zakoupí a Vaše dítě obdrží zdarma:

vodové barvy, pastelky, nůžky, lepidlo, plastelínu, písanky a uvolňovací cviky

(Tento seznam je přibližný, protože ceny pomůcek se mění.

Škola zakoupí a rodiče zaplatí během měsíce září

temperové barvy, suché pastely. štětce, paletu do VV, sešity

do výuky, 50 výkresů, tuš, voskové pastelky, případně další potřeby

Rodiče nakoupí dle vlastního výběru : 

prostíráni (na svačinu), sportovní obuv do TV

cvičební úbor: 1 cvičky do tělocvičny s bílou podrážkou a 1 tenisky na venkovní hřiště, tričko, kraťasy a teplákovou soupravu

přezůvky – NE NAZOUVÁKY!!!!

igelitový ubrus na lavici do Vv (asi 50×30 cm)

obaly na učebnice,sešity ( stačí koupit až v září, dle rozměru učebnic a sešitů)

složka na písmenka a číslice

složka na sešity

pravítko

kufřík na pomůcky do výtvarné výchovy (přibližné rozměry 30x20x10 cm)

guma,tužky č. 1,2 a strouhátko (příp. fixy)

2. – 5. ročník

přezůvky s pevnou špičkou i patou (ne nazouváky, hrozí úraz)

cvičební úbor: 1 cvičky do tělocvičny s bílou podrážkou a 1 tenisky na venkovní hřiště, tričko, kraťasy a teplákovou soupravu

obaly na ŽK, učebnice a sešity (až dle velikosti učebnic a sešitů)

POMŮCKY DO VV : kufřík do VV – kulatý štětec malý a velký, vodové barvy, temperové barvy, voskovky, plastelína, suché pastely, sada barevných papírů, černý fix tlustý a tenký, hadřík, podložka(igelit), starší tričko, zástěrku nebo košili jako ochranu před ušpiněním, kelímek na vodu

POMŮCKY DO POUZDRA: – pero + náhradní náplň – MODRÉ BARVY – ostré tužky č. 1, 2, 3 – nůžky – lepidlo “ve rtěnce” – guma, strouhátko – ostrouhané pastelky

POMŮCKY DO GEOMETRIE (4. a 5. třída): – 2 pravítka – dlouhé pravítko, pravítko s ryskou – kružítko + náhradní náplně